General Motors е отново в играта

В четвъртък сутрин американско време (16.30 ч. българско време) започва търговията с акциите на General Motors (с код GM), публичното предлагане на които приключи късно в сряда. Компанията предложи за записване 478 млн. обикновени акции (първоначално бяха предложени едва 113 млн. акции) на цена 33 долара всяка и едновременно с това увеличава капитала си чрез 4.35 млн. привилегировани акции с 4.75% годишен дивидент.

Добра ли е алчността?

„Алчността е добра” – това е книга, която никога няма да види бял свят, защото всъщност е творение на измислен филмов герой. Книгата е на Гордън Геко, когото светът много добре познаваше от филма Wall Street. Почти четвърт век след първия филм имаме по-различен Геко, по-различен финансов свят и доста по-различно отношение към Wall Street.