Събираемостта на вземанията като червена лампичка

Глобалната рецесия доведе до значително намаление на приходите от продажбите, като в същото време компаниите се сблъскаха със забавено получаване на приходите от контрагентите си. Споменаването на казуса автоматично довежда до мисълта за събираемостта на задълженията и намесва българската държава като една от главните причини, но това не е само проблем у нас