Още един поглед към цените на горивата

Цената на горивата през последните няколко седмици е най-коментираната тема в България. Чухме много мнения и видяхме голяма загриженост за инфлацията и доходите на населението, често прекарани през призмата на популизъм или на корпоративни интереси. При това до степен да се игнорират европейските норми и дори да се погазят принципите на пазарната икономика.

Факторите, които ще влияят на варантите на Енемона

Търговията с правата за емисията варанти на Енемона се стабилизира през тази седмица на равнището от 23-25 ст. При тази цена стойността на един варант излиза между 0.63 и 0.67 лв. В последния ни анализ за предстоящите публични предлагания на варанти и привилегировани акции на Енемона разглеждаме зависимостта между историческото движение на цената на една акция и стойността на варантите.