Активността в телекомуникационния сектор събуди интереса на инвеститорите

От началото на 2011 г. телекомуникационният сектор е начело по обем на сливания и придобивания в размер на 156.52 млрд. долара, изпреварвайки петролната индустрия, заемаща второ място с 119.56 млрд. долара