Отчетите осигуриха стабилност на БФБ

Отчетите за първото тримесечие не раздвижиха фондовия пазар и едва ли има изненадани от този факт. Изключенията от правилото са малко, но пък потвърждават друго наблюдение – инвеститорите в България продължават да подкрепят акциите на успешните дружества без значение на посоката на индексите.

Интересни седмици за щатския капиталов пазар

Сега пред нас стои въпросът, какво може да се очаква в средносрочен и дългосрочен план от капиталовия пазар? Имаме ли предпоставки за растеж или за нова корекция? На първо място естествено e най-сериозно отражение да окажат тримесечните отчети на местните компании.

Задлъжнялостта на компаниите в SOFIX

Отчетите за четвъртото тримесечие не повлияха на цените на акциите. Това не е изненада, въпреки че не липсваха и някои съществени изменения в приходите и финансовите резултати на водещите компании

Рекордите на Уолстрийт идват с достатъчно съмнения

Американският пазар върна своите загуби и засега повтаря предишните краткосрочни периоди на борсов спад. Индексът S&P 500 се възползва от намаляващата ликвидност в края на миналата седмица преди празника на Колумб, когато обаче работят пазарите на акции и суровини в САЩ.