Повече сливания и придобивания през 2010 – дали това е знак за възстановяване?

През изминалите 2 години наблюдавахме повишена активност на компаниите в сферата на сливанията и придобиванията в глобален план в сравнение с данните от 2008г. Къде можем да търсим причините за високата корпоративна активност и какви изводи бихме могли да направим?