Може ли да се спечели от акции на автомобилни производители?

Наблюдава се цялостна тенденция за ръст на тримесечните печалби (след данъци и лихви), като General Motors излезе за пръв път на печалба от 2004 г. насам, а Ford регистрира най-силните си резултати от 1997 г. Интересен факт е, че ръстът в печалбите се дължи основно на продажби от клас „луксозни автомобили“.

Нов SOFIX, нов късмет

Текущата пазарна конюнктура наложи промяна в изискванията за включване на компаниите в индексите, като на 10 септември Комисията по индексите към БФБ-София ще обяви новата структура на пазарните индикатори

Отчетите не спряха корекцията на SOFIX

Корпоративните отчети не доведоха до съществено раздвижване на фондовата борса. Публикуването на неконсолидираните резултати съвпадна с доста динамичен период за пазара по света, което даде отражение и върху търговията у нас. Големите компании в SOFIX показаха добри финансови резултати – повечето са на печалба от началото на годината, а свиването на продажбите вече се забавя. Кризата още не е стигнала връхната си точка, но ситуацията можеше да бъде и по-лоша.

Какво да се търгува – малки или големи компании?

Седем месеца след дъното на българската борса покачването на индексите е близо 100%. Този ръст в голяма степен е следствие на силния спад, тъй като за много компании у нас кризата все още е ежедневното състояние на бизнеса. Масов ръст на акциите може да се очаква най-вече в ранната фаза на борсовия растеж. Интересът към компании с пазарна капитализация от 100 милиона или 10 милиона лева е коренно различен.

Акциите на компаниите от добива сигнализират обръщане на пазарите

Американският фондов пазар регистрира две сесии на спад в началото на миналата сесия, които застрашиха спокойствието от последния един месец. Постепенно и оборотите се покачват, но индексите не ускориха спада си по подобие на разпродажбите от януари и февруари тази година. Това не означава, че опасността от по-дълбок спад е отминала, но засега няма основания да се счита, че предстои ново дъно на пазара.