Време за кафе

Климент Робев, дилър „Международни пазари“ в ЕЛАНА Трейдинг, разглежда движенията на цените на суровината кафе и потенциалът й като инвестиция.