Good Year Tire and Rubber

CDS като сигнал за търговия с щатски акции

Корпоративният риск също може да се измерва със CDS (Credit Default Swap) по подобие на държавните дългове. Суаповете на компаниите, които имат емитирани облигации, се търгуват паралелно с акциите и може да се направи сравнение между тях.