Може ли да се спечели от акции на автомобилни производители?

Наблюдава се цялостна тенденция за ръст на тримесечните печалби (след данъци и лихви), като General Motors излезе за пръв път на печалба от 2004 г. насам, а Ford регистрира най-силните си резултати от 1997 г. Интересен факт е, че ръстът в печалбите се дължи основно на продажби от клас „луксозни автомобили“.

General Motors е отново в играта

В четвъртък сутрин американско време (16.30 ч. българско време) започва търговията с акциите на General Motors (с код GM), публичното предлагане на които приключи късно в сряда. Компанията предложи за записване 478 млн. обикновени акции (първоначално бяха предложени едва 113 млн. акции) на цена 33 долара всяка и едновременно с това увеличава капитала си чрез 4.35 млн. привилегировани акции с 4.75% годишен дивидент.