Най-печелившите активи през 2012: Инвеститорите обичаха риска през миналата година

Евтим Тренков прави преглед на предпочитаните от инвеститорите активи през 2012 г. , като анализира представянето на определени борсово-търгуеми фондове през годината.

Борсово-търгувани фондове на развиващи се пазари

Те са удобен начин за малките и големите инвеститори да използват цялостната икономическа експанзия в дадени страни за извличане на бързи печалби или дългосрочно инвестиране, като по този начин се спестяват и транзакционни разходи

Съдбата на професионалните пенсионни фондове натежа на борсата

Борсата реагира на политическите новини, както можеше да се очаква – спад на цените на акциите с висок процент. През първия половин час от търговията в четвъртък не можеше да се намери акция в индексите с повишение на цената. Такива разпродажби имаше през 2008 г., в една съвсем различна пазарна и икономическа среда. Този път проблемът е друг.