Сребърен капан за инвеститори

Среброто често е наричано „златото на бедните”. Това се дължи на факта, че цената на този благороден метал е значително по-ниска и защото истерията при среброто е много по-силна, отколкото при златото в период на силно покачване на цените им. Тогава инвеститори и спекуланти се насочват към среброто с очакванията, че то ще расте още по-бързо

Събираемостта на вземанията като червена лампичка

Глобалната рецесия доведе до значително намаление на приходите от продажбите, като в същото време компаниите се сблъскаха със забавено получаване на приходите от контрагентите си. Споменаването на казуса автоматично довежда до мисълта за събираемостта на задълженията и намесва българската държава като една от главните причини, но това не е само проблем у нас

Пазарите в Източна Европа подсказват раздвижване на търговията у нас

Разминаването на българския пазар с възхода, който се наблюдава почти навсякъде по света през последния месец, е повече от очевидно. Корелацията с германския пазар започна да намалява. Това, че БФБ е по-малко зависима от развитите пазари, не означава, че сме изключение. SOFIX поддържа добра корелация с някои от регионалните пазари. Тази връзка може да даде отговор дали и кога БФБ ще се покачи, следвайки глобалната тенденция.