Злато

Скъпо ли е златото?

Влиянието на монетарната политика на Федералния резерв на САЩ върху цената на златото и как да се възползваме от движенията й – представя Климент Робев.


Безпристрастно за сигурността на златото

За почитателите на златото като сигурна инвестиция е най-подходящо да се запознаят с историята на суровината като възвръщаемост през годините и да имат възможност да я сравнят с друг вид рисково вложение. Едно сравнение на представянето на златото и акциите за последните 40 години…