Може ли да се спечели от акции на автомобилни производители?

Наблюдава се цялостна тенденция за ръст на тримесечните печалби (след данъци и лихви), като General Motors излезе за пръв път на печалба от 2004 г. насам, а Ford регистрира най-силните си резултати от 1997 г. Интересен факт е, че ръстът в печалбите се дължи основно на продажби от клас „луксозни автомобили“.