Отчетите осигуриха стабилност на БФБ

Отчетите за първото тримесечие не раздвижиха фондовия пазар и едва ли има изненадани от този факт. Изключенията от правилото са малко, но пък потвърждават друго наблюдение – инвеститорите в България продължават да подкрепят акциите на успешните дружества без значение на посоката на индексите.