Ще се превърне ли Смарт органик в още един син чип на БФБ?

Avatar photo

Петър Пейчев

Финансов анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

За инвеститорите в български акции Смарт Органик е позиция, която не е интересна с ниската си ликвидност. А за тези, които участваха в публичното предлагане чрез сегмента beam, дори е на червено в портфейлите им. Но летните месеци през тази година донесоха сериозно раздвижване по позицията, както по отношение на покачване на цената, така и като скок на търгуваните обеми през септември от няколко пъти над средното. Дали това показва промяната на нагласите на пазара към Смарт Органик, включително и след публикуването на нашия анализ за компанията? Защото тя започва да разкрива потенциала си.

Първи стъпки към голяма публична компания

Смарт Органик еволюира от идеята за магазин за здравословни храни и продукти до водещ производител и дистрибутор у нас и износител с над 50 млн. лв. продажби през 2022 г. Компанията е публична от края на 2021 г., когато излезе на пазара за растеж beam. Големината на Смарт Органик и оценката й я отличават от останалите млади компании. Темповете на растеж на приходите също не може да се сравняват с най-динамичните технологични дружества на борсата у нас или в чужбина. Но Смарт органик е пример за класическа компания, която произвежда продуктите си и постепенно расте, навлиза на нови пазари, инвестира в нови мощности и дори придобива конкуренти в чужбина. Смарт Органик все още носи горчив привкус за инвеститорите от публичното предлагане на акции след 30% спад на цената за първите 6 месеца на търговия. Ниският брой акции търгувани на пазара (3.1% от общия капитал) ограничава активността на търговията, а сделка с обем от 1000 лв. може да промени драстично цената на Смарт Органик. Но всичко това е на път да се промени с амбициозна инвестиционна програма и евентуално увеличение на капитала чрез борсата.

Какво прави Смарт Органик?

Българската компания избира познатата стратегия от глобалните гиганти за потребителски стоки Procter&Gamble и Unilever за притежаване на множество търговски марки за различните типове продукти. Може би сте виждали органичните барове Roobar, шоколада Bett’r или смутитата Frudada, които наскоро Смарт Органик придоби? Популярността на компанията расте не само в България, а и в търговските вериги в чужбина, където Смарт Органик реализира по-голямата част от продажбите си. Германия е основният чуждестранен пазар за Смарт Органик, където през първото тримесечие на 2023 г. приходите растат със 125% на годишна база.

Консолидираните приходи за първото полугодие отчитат нарастване с 42% и достигат 37.5 млн. лв. По-важното е, че компанията подобрява нормата си на печалба, тъй като приходите растат по-бързо от себестойността на продадените стоки. Печалбата след данъци за шест месеца надхвърля 6.4 млн. лв. или с 85% повече спрямо година по-рано. Капацитетът на производство на Смарт Органик наближава максимума си и е причина за мащабните инвестиции в новия завод в Божурище, който се очаква да бъде открит в края на тази или началото на следващата година. С него ще се увеличат производствените възможности на дружеството над два пъти. При пълен капацитет е заложено заводът да генерира още до 150 млн. лв. допълнителни приходи на година – близо 3 пъти повече от реализираното през 2022 г. Ако това звучи като висока цифра, не е нужно дори да се споменава за възможността да се построи още един такъв завод на съседния терен със същата площ, който Смарт Органик притежава и с него да отговори на още по-високо търсене.  

Какво трябва да следят инвеститорите?

Да започнем с дивидента. Компанията създава печалби от дейността си като производител на здравословни храни, при това с отлична норма на печалба от над 15%. Тоест, финансовият резултат може и се разпределя като дивидент. През 2021 г. това беше 12% от печалбата за периода, а през миналата година стигна 25% от нея. Такъв дял от печалбата за дивиденти вероятно ще се запази и в бъдеще, като такива са намеренията на компанията. В нашия анализ с оценка на акция дори заложихме, че Смарт Органик увеличава дивидента си до 50% от реализираната печалба без това да застрашава паричната наличност на компанията. Така тя има потенциал да се превърне в дивидентна акция с доходност, която расте не само поради повишаването на печалбите, но и в следствие на по-голямото разпределение. Ако всичко се движи по нашите очаквания, дивидентната доходност може да стигне 4.2% за 2024 г. и дори 5.8% за 2025 г. Но и да не разпределя половината от печалбите си, повечето от тях ще останат в компанията и ще бъдат инвестирани в растежа й.

Прогнозите за дивиденти стоят върху стабилната основа на приходи от 76-80 млн. лв. за 2023 г. три месеца преди края й. Очакваме заводът в Божурище да се превърне в основен двигател за продажбите през следващите години и те да надхвърлят 180 млн. лв. през 2027 г. Печалбата за тази година може да наближи до равнището от 13 млн. лв., което води до съотношение цена/печалба от 13.8. По-интересното е, че виждаме възможност за увеличение на маржовете и през 2027 г. Смарт Органик да реализира над 30 млн. лв. печалба. И съответно, доста по-висока цена на акцията.

Големият проблем за пазара – търговията с акцията

Ръководството на компанията обяви преди време намерения за увеличаване на капитала през 2024 г. и преместване на основния пазар на БФБ. Това е голямата новина за настоящите акционери и за всеки, който би искал да инвестира в компания от сектора. Не става въпрос само за набиране на средства за инвестиции в бизнеса на Смарт Органик, но и за много по-активна търговия с акциите в бъдеще. Ще стане по-лесно за един инвеститор да купи или продаде. С преместването от пазара за растеж beam на основния пазар на БФБ акцията на Смарт Органик вече ще бъде достъпна за покупка от пенсионните фондове. Тя ще стане по-разпознаваема за инвеститорите, защото ще публикува отчети всяко тримесечие и повече информация за дейността си. А защо не, и да привлече чуждестранни инвеститори, които разпознават Смарт Органик в Германия? Вече имаме такъв пример при акциите на Шелли Груп.

Висока оценка, но резултатите я догонват

Първата една година и половина на борсата ще се запомни с поевтиняване от 30% на акцията на Смарт Органик. Но тези загуби бяха заличени през юли и август и цената се върна над 18 лв. или почти там, където беше при публичното предлагане в края на 2021 г. Очевидно е, че оценката тогава е била висока, както и това, че компанията днес е много по-голяма. Ако приложим този подход, предпочитан от Уорън Бъфет за фокус върху справедливата стойност на акцията и дисконтираме паричните потоци, които генерира Смарт Органик, оценката е значително над текущата. Но предпочитаме консервативни прогнози, като например това, че заводът в Божурище ще заработи на пълен капацитет чак след 5-6 години. След като сме изчислили паричните потоци и покажем колко струват днес, правим сравнение между цената на акцията днес и справедливата и стойност. Както Уорън Бъфет обича да споменава, целта на един инвеститор е да намери компания със значително по-ниска цена на акция спрямо дългосрочната и справедлива стойност.

Като втора стъпка в анализа с оценката, сравняваме резултата на Смарт Органик с подобни компании от сектора. Българската компания има по-ниско съотношение цена/печалба в сравнение с конкурентите и това означава, че нейната оценка е по-атрактивна. Очакваме, че инвеститорите ще забележат силните финансови резултати за следващата година, което ще се отрази на цената на акцията.