БФБ – повече растеж на акциите, отколкото на дивидентите

дивиденти
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Изминалите дванадесет месеца промениха начина, по който инвеститорите гледат към дивидентите на българските компании. Преди година преобладаваше предпазливото отношение, когато става дума за инвестиции на нашия пазар. Сега интересът е по-висок, защото цените на акциите вървят нагоре и най-вече защото трябва да се намери по-висока доходност от нулата по банкови депозити. Много от водещите компании на БФБ също промениха политиката си към дивидентите. В действителност, само три от активно търгуваните дружества са запазили плащанията си почти без промяна спрямо дивидента от миналата година.

Защо намалява средният доход от дивиденти?

Наблюдателните инвеститори вече са забелязали, че доходността от дивиденти намалява за плащанията направени в средата на 2021 г. спрямо година по-рано. Покачването на цените на акциите са най-често срещаната причина за спада на доходността. Фондовият пазар върви нагоре, и като цени на акции, и като интерес от страна на инвеститорите. Преди година основният индекс SOFIX се движеше в диапазона 420-440 пункта, а сега е на 580. Трудно е за корпоративните печалби и разпределените дивиденти да поддържат такъв темп на нарастване, особено в толкова предизвикателно време, каквото се оказва пандемията. Но освен това някои компании възприеха практиката да изплащат дивиденти два пъти в годината. Поради тази причина през 2020 г. платиха не само печалбата от предходната, но и разпределиха част и от финансовия резултат, който регистрираха през първата ѝ половина. Най-яркият пример е Телелинк Бизнес Сървисис, като вероятно от реализирания резултат от началото на годината ще се разпредели дивидент през есента.

Кой не плаща тази година?

Единствено отсъствието на Софарма и дъщерната ѝ компания Софарма Трейдинг са разочарованията за инвеститорите им. Финансовите резултати на фармацевтичните компании пострадаха от затварянето на икономиката и затрудненията с износа и доставките на суровини. Спирането на плащанията е политика на предпазливост, която може да не се хареса на инвеститорите, но във всеки случай не е във вреда за представянето на портфейлите им или още повече за финансовото здраве на компаниите. Дори напротив, може да се окаже правилен ход при нова криза в икономиката или капиталите да се използват за експанзия на бизнеса при продължаване на възстановяването в региона.

Албена и Химимпорт не плащат за втора поредна година, но те имат бизнеси, които в различна степен са засегнати от пандемията. Албена повече, Химимпорт по-малко, но се усеща. Еврохолд България е в процес на придобиване на активите на ЧЕЗ и има нужда от огромно финансиране, затова не е учудващо, че не плаща дивидент за втора поредна година. На тяхно място се върнаха други компании, които бяха направили пауза в плащането на дивиденти – Монбат, Неохим и Трейс Груп.

Какво показват цифрите?

Средната доходност на големите и ликвидно търгуваните компании през тази година е 3.28%, което е намаление спрямо реализираните 4.44% през предходната, но все още е малко по-високо от средното за последните пет години. Доходът на различните акции варира от 1.14% до 6.27%. Като изключим предложения голям дивидент на Спиди и високата доходност от Трейс, всички останали компании имат консистентна дивидентна политика и плащанията им през тази година не се отличават съществено от историята им. Някои носят по-стабилен доход през последните години, при други той варира по-силно. Но инвеститорите могат да използват данните за последните години, за да прогнозират очакваната доходност и най-вече да подберат акциите според риска им и динамиката в плащанията. Например, Адванс Терафонд АДСИЦ е компания с относително по-нисък рисков профил, тъй като притежава земеделски земи и дейността ѝ не е зависима от икономическия цикъл. Доходността от дивидент на Адванс Терафонд е сред най-високите, когато се сравнява средната стойност за последните пет години, но варира според реализираните продажби на земя и поради това инвеститорите не трябва да разчитат винаги на 7%. Същото може да се каже и за Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, докато доходът на Софарма Имоти АДСИЦ варира около 4% с по-малки колебания. Дружествата със специална инвестиционна цел носят сравнително добър и стабилен доход. Тяхното място в портфейлите на инвеститорите има за цел да изпълни задачата, която облигациите би трябвало да правят – защита на капитала и доход. Но трябва да се има предвид, че и българските АДСИЦ са подвластни на борсовите движения и акциите им падат, когато има страх на пазара.

Повече риск, по-малко доход

И това е съвсем нормално. Индустриалните компании, като типичен пример за цикличен бизнес, бяха силно засегнати от кризата през миналата година. Приходите им паднаха с 20-30% през второто тримесечие, но резултатите им сега компенсират. Дружествата на Стара планина Холд – М+С Хидравлик и Хидравлични елементи и системи са пример за стабилна дивидентна политика въпреки препятствията. Но това се дължи на сравнително краткотрайния характер на кризата, защото още в началото на тази година поръчките им започнаха да се покачват все по-силно. Към средата на годината виждаме значителен ръст, благодарение на съживяването на европейската индустрия. Това се отрази на цените на акциите им в много по-голяма степен от връщането на дивидента на нивата от 2019 г. М+С Хидравлик се търгуваше около 5.40 лв. за акция през септември миналата година, а сега е два лева отгоре или поскъпване от 40%. Капиталовите печалби имат много по-голямо значение за доходността, отколкото дивидентите, които трябва да се възприемат като бонус към представянето им и като индикатор за стабилността на финансовите резултати. Още повече, че печалбите от ръста на цените са освободени от данъци, а данъкът върху дивидентите за физически лица се удържа още преди раздаването им.

Как да се инвестира в акции с дивиденти?

Сезонът на плащанията за тази година почти е отминал, като само няколко дружествата ще дават частично дивиденти през есента или в началото на следващата година. Поради това инвестициите сега трябва да са част от дългосрочна стратегия. Те може да се разделят на две компоненти. Първата, както вече стана дума, са дружествата със специална инвестиционна цел заради стабилността на резултатите и дивидентната доходност. Към тях трябва да се добави и ЕЛАНА Агрокредит с високия си доход от 6% средно за последните пет години. Колко да се инвестира в тях, зависи от рисковия профил на инвеститора.

Във втората категория влизат останалите дружества на борсата, включително и компании, които от скоро плащат дивиденти – земеделският производител Агрия Груп Холд и технологичната компания Алтерко. Това са акции с предимно растеж на цената през последната година и те привличат не толкова с дивидент в рамките на 1-4%, колкото с капиталовите си печалби и възможността да бият инфлацията.

Какви дивиденти разпределят дружествата на БФБ (данни: БФБ; източник: Капитал)

Какви дивиденти разпределят дружествата на БФБ (данни: БФБ; източник: Капитал)

Статията е публикувана в Капитал на 20 август 2021 г.

Инвестирайте в дивидентни акции на БФБ с ELANA BG Trader