Телелинк – примерът за успешно борсово листване с нов транш на предлагане на акции

телелинк
Avatar photo

Димитър Киряков

финансов анализатор, "Елана Трейдинг"

Измина година от старта на търговията с Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп), през която технологичната компания се превърна в една от най-бързо растящите акции на българската борса. Резултатите ѝ отчетоха значително подобрение, а раздаденият дивидент през септември нямаше как да не зарадва инвеститорите с доход от близо 5%. Малко са дружествата, които съчетават в себе си растящ бизнес и висока доходност от дивиденти. Предстои нов, трети транш от продажбата на акции от големите акционери, с което Телелинк ще се превърне в още по-ликвидна и търгувана позиция на борсата.

Какво се промени за една година?

За да отговорим на този въпрос ще направим съпоставка с трите удивителни, които заложихме миналата година.

Нека започнем с това, че негативните за глобалната икономика фактори всъщност оказаха положителен ефект върху някои сегменти в икономиката и най-вече върху технологичния сектор (първата удивителна). IT секторът успя да се представи страхотно през тези месеци, предлагайки широк набор от дигитални решения за модерна офис работа по време на Covid-19. Благодарение на услугите си, компаниите в сектора генерираха значителни печалби по време на пандемията, откроявайки се на фона на останалите сериозно засегнати от кризата сектори като авиотранспорт, туризъм, енергетика и други.

В резултат на това акциите на водещите технологични компании поскъпнаха многократно. Щатският индекс NASDAQ, например, донесе на инвеститорите 43% капиталова печалба за цялата 2020 г. През последните месеци секторът изостава от останалите, защото пазарът вече отчита цялостното глобално възстановяване, но това не го прави по-малко добър.

На българския пазар ситуацията е по-различна. ИТ секторът расте с много по-бързи темпове от икономиката, но все още е представен много слабо на борсата. През 2020 г. секторът бележи ръст от 10% въпреки пандемията и вече представлява близо 4% от БВП на страната. А според прогноза на БАСКОМ приходите от IT ще се увеличат дори близо двойно за следващите 4 години.

Резултатите на Телелинк

Потенциалът на сектора е видим и за Телелинк. Компанията показа отлични резултати за 2020 г. като дори надхвърли заложените от мениджмънта очаквания. Годината завърши с приходи от 135.5 млн. лв. и годишен ръст от 23%. Всички сегменти нараснаха за периода като най-сериозен беше възходът на „Офис продуктивност“ благодарение на завишеното търсене на решения за модерно работно място по време на Covid-19. Мрежовите решения пък останаха най-сериозният източник на приходи въпреки забавените инвестиции от страна корпорациите заради несигурността от пандемията. Компанията очаква двигател на бъдещото ѝ развитие да се превърнат и другите ѝ дейности – облачни услуги, информационна сигурност, управлявани услуги, както и очакваното въвеждане на хиперавтоматизация.

И в действителност първото тримесечие потвърждава тези очаквания като „Центрове за данни“ изместват „Мрежите“ по приходи благодарение на проектите на компанията за облачни решения, a „Сигурността на данните“ е най-бързо растящият сегмент. С напредването на дигитализацията, хибридният облак все по-често е предпочитано решение за център на данни от корпорациите, за да избегнат сериозни инфраструктурни инвестиции, а със зачестяването на хакерските атаките и изтичането на данни, кибер-защитата става по-скоро необходимост отколкото лукс. В резултат на това, компанията прогнозира продажбите от облачните решения да скочат повече от двойно до 2025 г., достигайки 70 млн. лв., докато незначителните за момента приходи от информационна сигурност се очаква да достигнат до 12% от общите приходи с ръст от 7 пъти за същия период. В допълнение, сериозни инвестиции в мрежовия сегмент се предвиждат и от корпоративния сектор, който забави капиталовите си разходи за мрежови решения, но с приближаването на края на пандемията тази тенденция се очаква да се преобърне.

Перспективите пред компанията

Тези резултати са доказателство, че Телелинк е утвърдена компания, която показва устойчивост дори във време на глобално икономическо сътресение (втората удивителна). Продължава разрастването на дейността ѝ, както на регионално, така и на функционално ниво.

За изминалите 12 месеца групата сериозно засилва присъствието си в Северна Македония и учредява нови дъщерни дружества в Румъния и Хърватия, като в допълнение планира експанзия в Германия и САЩ. Едно от предимствата на дружеството се крие в диверсифицирания и широк продуктов микс, който предлага добавена стойност на клиентите и отличава групата с всеобхватната експертиза сред специализираната конкуренция в региона. Телелинк е в процес на разработване и на допълнителна услуга – хиперавтоматизация, която представлява следващата по-напреднала фаза на обикновената автоматизация, постигайки по-висока форма на автономност на бизнес процесите чрез технологии като процесна роботика и машинно обучение. Разширяването на географските пазари и продуктовите категории допълнително спомага за гъвкавостта на компанията, правейки я по-независима.

Като говорим за финансова независимост, е редно да споменем, че Телелинк нямаше нужда от допълнително финансиране, за да поддържа сериозния си растеж през 2020 г. От 3.3 млн. лв. нетен дълг в средата на миналата година, компанията в момента има над 3 млн. лв. повече налични средства от дълга си. Телелинк ползва кредитни линии само за международните си дейности, които за сега са под 40% от общите приходи. Ниската задлъжнялост позволява на стабилните парични потоци, които компанията генерира да остават за разпределение на дивиденти и вътрешно ползване – инвестиции и потенциални придобивания.

Благодарение на стабилната си бизнес основа и прозрачно и отговорно корпоративно управление, компанията успява да създаде стойност за инвеститорите си (третата удивителна). Последните 12 месеца бяха красноречиво свидетелство за това. ТБС Груп реализира печалби от 12.6 млн. лв. за 2020 г., с 55% по-високи от предходната година и над прогнозите. Това бе постигнато благодарение на рефокусирането на компанията към услуги с висока добавена стойност, които повишиха значително рентабилността на компанията. За първото тримесечие на 2021 г. Телелинк достига нетен марж от 12%.

Дивидентът има значение

Преди листването на компанията през юни беше дадено обещание за дивидент и ТБС Груп изплати 6.2 млн. през миналата година. Това донесе близо 5% доходност на инвеститорите. Очаква се и изплащане на дивидент през третото тримесечие на 2021 г. Неслучайно Телелинк отчита над 90% ръст на акцията си от листването досега. Комбинацията от активна търговия и силно покачване намери място на компанията в индекса SOFIX през март 2021 г. Ускореният ръст на цената се дължи на спазените обещания от страна на мениджмънта.

През изминалата година ТБС Груп изпълни програмата си за обратно изкупуване на акции за стимулиране на служителите си и продължава да действа по план до 2023 г. В допълнение, компанията се старае да поддържа прозрачност и да държи заинтересованите лица информирани. Организират се регулярни дигитални събития, където се обсъждат финансовите резултати и свободно може да се задават въпроси и препоръки към мениджмънта. Например, в последната презентация преди дни, главният изпълнителен директор Иван Житиянов обясни, че в момента все още се проучва обстойно възможността за листване на компанията в Германия, но шансът това да се случи в близко бъдеще е малък.

Публичното предлагане

Продадените до момента 14% са акции, закупени директно от собствениците и не представляват увеличение на капитала на компанията. Така няма разводняване на капитала и не се разпределя по-малко печалба на една акция. Третият транш ще се осъществи на БФБ от 8-ми до 15-ти юни. Ще бъдат пласирани до 7% от акциите на компанията на фиксирана цена от 13.50 лв. на акция. Първата стъпка е мажоритарният собственик Любомир Минчев, заедно с акционерите Спас Шопов и Иво Евгениев, да предложат 750 хил. от собствените си акции или 6% от общия капитал на компанията. В случай ,че търсенето надхвърли предлагането, ще се пласират още до 1% от капитала, тоест още 125 хил. акции до края на предлагането. Обявената цена е съгласно решение на продаващите акционери и според предварително оповестена методология (минимум 8.5 пъти печалбата преди данъци, лихви и амортизация минус нетния дълг) и представлява 10% отстъпка спрямо последната пазарна цена преди обявяването на публичното предлагане. При успешно пласиране свободният за търговия капитал ще достигне 21% от акциите на компанията. В зависимост от резултатите на това предлагане и при наличие на допълнителен инвеститорски интерес, останалите 9% акции може да бъдат предложени до края на годината, както е оказано Споразумението за забрана за разпореждане с акции (Lockup agreement).

Пазарната оценка

Цената на акция предлагана на третия транш предполага оценка от 8.8 коефициент EV/EBITDA и 12 P/E. Това е значително по-ниско спрямо сравнимите технологични компании в региона, които се търгуват на средни коефициенти съответно от 10.9 EV/EBITDA и 19.1 P/E. А когато погледнем на по-глобално ниво, оценките в сектора нарастват дори двойно. Продължаващото рефокусиране на групата към по-високо маржови услуги пък допълнително биха подпомогнали растежа на печалбите, което е видно и от резултатите за последните 12 месеца. Когато вземем предвид нашата оценка, базирана на пазарни коефициенти и дисконтиране на парични потоци се вижда, че предложената цена от 13.50 лв. оферира близо 70% потенциал за увеличение спрямо очакванията ни за година напред.

За кого е подходяща тази инвестиция?

Акцията на Телелинк остава отличен компонент в портфейл с умерен риск, който търси едновременно доход от дивиденти, експозиция в растящ сектор и алтернатива на облигациите. Компанията вече разпредели повече от половината си печалба през 2020 г., отговаряща на доходност от 4.5% (при средна за БФБ от 3.2%) като се очаква ново изплащане на дивиденти през третото тримесечие на 2021 г. базирано на финансовите резултати за първото полугодие тази година. Предвид страховете от инфлация тази дивидентна доходност е подходяща за инвеститори, които искат да защитят спестяванията си без да поемат екстремен риск. Инвеститорите трябва да знаят, че такъв риск има – например, през май акцията поевтиня в очакване на предстоящия транш. Но когато погледнем пазарното представяне на Телелинк за изминалите 12 месеца виждаме, че в момента цената на акцията е на нива почти двойни спрямо първоначалното пласиране през юни 2020 г.

На фона на почти отрицателните лихвени проценти, тези капиталови печалби заедно със стабилната дивидентна доходност и дългосрочния потенциал на компанията успяват да предизвикат интереса на целия спектър от инвеститори: от индивидуални инвеститори, през пенсионни и взаимни фондове, банки, посредници, до международни фондове. Някои акции на БФБ предлагат висока доходност при ниско данъчно облагане на корпоративните печалби и нулева ставка за печалбите на българските индивидуални инвеститори. В България данъкът върху дивидентите за физически лица е 5%, а в чужбина е в пъти по-голям. Така една трета от доходността от дивиденти на практика се стопява под формата на данъци. Разходите за комисиони на БФБ са ниски.

Акцията на Телелинк е интересна и за чуждестранни инвеститори. Те обичайно се притесняват да купуват български акции заради ниските обеми на търговия. При Телелинк значението на този фактор намалява. Първо, фрий флоута на компанията ще се подобри значително след третия транш като има вероятност той да достигне 30% до края на 2021 г. Второ, компанията до момента изпълнява поетите си ангажименти към всички заинтересовани страни, включително и собствените си служители като ги стимулира с програма за възнаграждение с акции, като по този начин успя да засили доверието от страна на инвеститорите. Неслучайно компанията привлече интереса на международния фонд от Великобритания – Utilico Emerging Markets Trust PLC, който закупи 10% от общия капитал на компанията.

Подобен чуждестранен инвеститор не е влизал на българския капиталов пазар от близо едно десетилетие – доверие, което Телелинк и екипът зад компанията спечелиха с реален труд, прозрачност и последователност. Останалото, пазарът ще покаже.

Разговор на Любомир Леков, основател на Investor.bg и дългогодишен инвеститор, с изпълнителния директор на ТБС Груп – Иван Житиянов


Трите удивителни зад предлагането на акциите на Телелинк

Всички документи по третия транш на предлагането

Инвестирайте в български акции в платформата ELANA BG Trader