Неугасващата любов към дивидентите на Българска фондова борса

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

2020 г. промени много аспекти на това как се инвестира, но не и на значението на дивидентите за българския фондов пазар. Докато на Уолстрийт преобладава интересът към растящите компании за сметка на по-стабилните дружества, които разпределят печалбите си като дивиденти, у нас е точно обратното. И тази тенденция не е от скоро. Българските инвеститори предпочитат дивидентните компании на БФБ от няколко години и дори игнорират изцяло дружествата, които не разпределят печалбите си, въпреки че са много подценени. Причината може да се търси във все по-консервативния характер на капиталите, защото рисково настроените спекуланти и търсещите все повече доходност вече са мигрирали към международните пазари. Но данните за пазара показват и по-доброто представяне на акциите на дивидентните компании.

Компании на БФБ, които разпределят дивидент (Таблица: Капитал)

Компании на БФБ, които разпределят дивидент (Таблица: Капитал)

Да победиш SOFIX и да получиш за награда дивидент

Тази година се очертава много трудна за капиталовия пазар, въпреки че БФБ има с какво да се похвали. Инвеститорите сигурно ще я запомнят с 25% спад на основния индекс SOFIX поне до тук. Но не и за дългосрочните борсови играчи, които предпочитат дивидентните акции. Защото за техните портфейли процентният спад не е толкова голям. Нека да погледнем 12-те компании, които тази година са плащали дивидент и са с висока за нашия стандарт ликвидност. Повечето от тях са в индекса SOFIX, като нека разделителната граница между висока и ниска ликвидност да бъде медианата на средно месечния оборот за първите десет месеца на 2020 г. в размер на около 100 000 лв. Средната промяна на цената на тези акции от края на миналата година досега е минус 0.7%. Тоест, разпределена инвестиция между тези 12 акции по равна стойност за всяка една от тях, ще е почти без промяна по време на най-страшната за българската икономика година от 2010-та насам. Това не само бие основния индекс SOFIX, но и по-широкия BGTR30, където компаниите имат еднаква тежест и е на минус 5% от началото на годината. Разликата всъщност идва от една акция – Телелинк Бизнес Сървисис Груп направи 40% скок от дебюта си като публична компания. Дори и да я изключим от изчисленията, представянето на портфейла ще е много подобен на BGTR30, което също е добър резултат, защото ще е равно на средния доход от дивиденти за годината.

Доходността от дивидентите е много добра

Ликвидните компании имат средна доходност 5.28% на цени на акциите им към края на миналата година и разпределените дивиденти през тази. Това е много добра доходност, не само когато я сравним с близката до нула стойност на банковите депозити, но и със средната доходност от дивиденти на водещите индекси в САЩ и ЕС. Борсите в чужбина имат под 2% доход преди облагане с данъци, което ще го свали съществено с допълнителните разходи. В България доходът от дивиденти за физическите лица е 5% и се удържа още при източника.

Доходът на ликвидните дружества варира между 2.6% за Градус и близо 8% за Адванс Терафонд АДСИЦ. Те са по-скоро изключение, защото останалите носят между 4 и 6%. Тези компании вече се утвърдиха като редовни платци с много добра доходност – дружествата от групата Софарма и Стара планина Холд. Те са гръбнакът на дивидентната доходност на БФБ и акциите им са най-добре представящите се в SOFIX.

Цените на акциите падат, когато има икономически сътресения, а някои компании може да спрат да плащат дивиденти. Този риск може да се окаже още по-важен за следващата година, когато корпоративните печалби ще отразят финансовото представяне за 2020 г. Засега големите и ликвидни дружества от този списък не планират прекратяване на плащанията по дивидентите. Едно от тях – куриерската компания Спиди, – е на финалната права за придобиване от чуждестранна компания и новият ѝ собственик може да я извади от борсата, с което пазарът да бъде лишен от водещ представител на сектора. От друга страна, имаме пример за развитие на един локален бизнес на Балканите и продажбата му на водещ европейски куриер.

Останалите дружества с дивиденти

Компаниите с по-ниска ликвидност имат подобни резултати. Средният им доход от дивиденти е 3.90% и средното им представяне от началото на годината е 1.8% надолу. Няколко компании имат много ниска доходност, а в случая с технологичната Алтерко дивидентът е по-скоро реверанс към инвеститорите. Фокусът на компанията е насочен към развитието й и тя ще разчита на растежа, а не на високата доходност. 34% поскъпване от началото на годината е силен аргумент в тази посока. Компаниите от тази група, към които се ориентират инвеститорите, са индустриалните дружества ХЕС и Корадо, както и Индустриален Капитал Холдинг. Сред тях са повечето дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които по закон разпределят 90% от печалбата си. Търговията с тях обаче е много слаба.

Източник на данните: БФБ

Статията е публикувана в Капитал на 6 ноември 2020 г.

Пробвайте инвестиция в български акции в платформата ELANA BG Trader