Трите удивителни зад предлагането на акциите на Телелинк

предлагане акции телелинк
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Всяка нова публична компания е добра новина за борсата ни. Дебютът на Телелинк Бизнес Сървисис Груп е дори двойно по-значим след всичките събития на пазарите по света, след като индексът SOFIX падна с повече от 20% и икономиката изживява сериозна трансформация. Предлагането на акции на технологична компания със 127 млн. лв. приходи за последните 12 месеца и заявка за оценка от поне 95 млн. лв. ще превърне Телелинк в една от водещите акции на БФБ. Инвеститорите не я възприемат като бялата лястовица, която ще обърне посоката на пазара и по-добре. Както показва практиката, големите очаквания най-често са съпроводени от големи разочарования.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) e комплексен доставчик на ИТ решения в областта на мрежи и центрове за данни, офис производителност и информационна сигурност. Казано на разбираем език, компанията доставя оборудване и софтуер, кара ги „да си говорят“, оркестрира работа им физически и виртуално така, че клиентите да могат по-лесно, по-бързо, по-безопасно и по-ефективно да работят. Сред доставчиците ѝ са компании като Cisco, IBM, Microsoft, VMware и много други от най-популярните технологични имена в света. Доскоро тя беше част от Телелинк Груп, която е създадена през 2001 г. и постепенно се превръща в регионален играч със солидни пазарни позиции в индустрии като телеком, финанси, логистика, комунални услуги, здравеопазване и публичен сектор. Заетите в компанията са над 200 души, като голямата част от тях работят в България. Сред клиентите на ТБС Груп у нас са водещи банки, електроразпределителните компании, най-големия телеком, компании от здравеопазването, докато най-познатите фирми от чужбина са Lufthansa и Contour Global. ТБС Груп отчита среден годишен ръст на приходите от 4% за периода 2016 – 2019 и средногодишен ръст в нетната печалба от 16%. Това е първата удивителна (!) от предлагането на акциите, защото БФБ има огромна нужда от листването на…

… компания от новата икономика

Причината е много проста – ИТ секторът расте много повече от останалите. Коронакризата вече доказа лидерските му позиции. От години секторът се превръща и в двигател на развитието на българската икономика. Добавената му стойност е много по-висока от тази в индустрията, която все още представлява основната част от българските публични компании.

Телелинк (ТБС Груп) планира да разширява дейността си към някои от „най-горещите“ технологични сегменти – 5G, облачните услуги, офис производителност, сигурност и управлявани услуги. Ще е интересно да се види в кои сегменти тя ще се окаже позитивна изненада за пазара. Резултатите за първото тримесечие на 2020 г. вече показват напредък в част от тези „горещи“ области. В същото време приходите се повишават със 84% , а печалбата расте десетократно. COVID-19 пандемията допълнително засили необходимостта от ефективна и сигурна дистанционна работна среда, а ТБС Груп е сред компаниите предоставящи продукти и услуги за постигането на това. Инвестициите в 5G са друг сегмент, който остава до голяма степен незасегнат от кризата с пандемията, което също ще осигури стабилен паричен поток за компанията.

Разбира се, всеки инвеститор трябва да знае, че технологичният сектор е цикличен и също носи риска на глобалното икономическо забавяне. Добрата новина е, че ТБС Груп вече е утвърдена компания. Зад това се крие и втората удивителна (!!) зад предлагането. Тя е сред лидерите на българския пазар и разраства присъствието си както на регионалния, така и на международния пазар, като фокусът ѝ е предлагането на диверсифицирани продукти и услуги с висока добавена стойност насочени към широк кръг от клиенти, които правят компанията по-гъвкава и устойчива при кризи.

Изход за собствениците

С продажбата не се набира капитал, а настоящи инвеститори продават част от акциите си до общо 30% от капитала на компанията. Очакваният растеж на бизнеса няма нужда от извънредно финансиране. Продажбата е изход от инвестицията за акционерите, като чрез борсата се постига по-висока оценка на компанията в сравнение с договорка с определен купувач на целия капитал. В това отношение ТБС Груп прилича на повечето големи западни компании от технологичния сектор, които генерират кеш, раздават дивиденти и успяват да реализират солиден растеж на приходите си. Собствеността и мениджмънтът са разделени един от друг, което освен повече прозрачност означава и работа в интерес на всички акционери. При необходимост от увеличение на капитала за разрастване на дейността може да се използват всички възможности – емитиране на нови акции, но и на дългови инструменти или използване на банкови заеми. Вариантите да се финансира растежа са неограничени, защото ТБС Груп е с ниска задлъжнялост. Нетният ѝ дълг е 3.3 млн. лв., което е близо четири пъти по-малко от нетната печалба за последните 12 месеца в размер на 11.4 млн. лв.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп – Акция със стойност

Това е третата удивителна (!!!) зад публичното предлагане. Компанията реализира печалби, а не предлага само добре украсен план за бъдещо развитие, който не отговаря на въпроса кога и как тя ще е на плюс. БФБ има нужда от компании с утвърден бизнес, с добри перспективи за растеж и дивиденти. Те може да не са любими на спекулантите, защото не реализират десетки проценти растеж на цената за кратък период от време. Но компаниите със стойност са привлекателни за дългосрочните инвеститори и за спестителите, които търсят алтернатива на нулевите депозити и не искат повече да купуват жилища. Капиталовият пазар има нужда от тези инвеститори и през последните години безуспешно се опитва да ги привлече и задържи. ТБС Груп ще има своя принос за развитието на БФБ.

Публичното предлагане

Продажбата на акциите ще се осъществи на два транша през борсата. Акциите ѝ започват да се търгуват на 8 юни, когато ще стартира и първи транш от предлагането. До 19 юни настоящи акционери ще предложат за продажба 7% от капитала на компанията на фиксирана цена от 7.60 лв. на акция. Всеки може да постави поръчка за покупка на тази цена за десетте дни на публичното предлагане. Всички сделки ще се виждат в реално време и ще може да се проследи, колко акции са продадени. Отворена е и възможността за продажба на максимум още 7% при много голям интерес от страна на инвеститорите.

Вторият транш се очаква през септември, когато за продажба ще бъдат предложени останалите до 30% от капитала. Така компанията ще се превърне в една от най-търгуваните на българската борса. Очаква се и обратно изкупуване за стимулиране на служителите с акции, а ЕЛАНА Трейдинг ще стане маркет-мейкър на емисията, което ще осигури допълнителна ликвидност на книжата. Цената тогава ще е изчислена при коефициент EV/EBITDA от 8.5 на база постигната EBITDA посочена в консолидираните финансови отчети към 31.12.2019 г. и 30.06.2020 г., което ще отговаря на цена значително над 7.60 лв.

Пазарната оценка

Първият транш е при оценка от 6.4 коефициент EV/EBITDA, което е изключително ниско на фона на средното за компании от сектора. Очакваният дивидент през тази година отговаря на доходност от 4.2%. ТБС Груп има приходи от 110 млн. лв. и нетна печалба от 8.3 млн. лв. за 2019 г. Но публикуваните резултати за първото тримесечие на 2020 г. рязко подобряват тези стойности до 127 млн. лв. продажби и 11.385 млн. лв. печалба за последните 12 месеца. С тях коефициентът цена/печалба слиза на фантастичното 8.34, което за стандарта на технологична компания на развитите пазари е много ниско. Растежът на приходите и печалбите ще се ускори, защото ТБС ще разраства дейността си към сегментите с по-висока добавена стойност – облачни услуги, производителност и сигурност. Това вече се вижда в резултатите за първото тримесечие на 2020 г. и те ще продължат да нарастват. Така ще се сложи край на спекулациите, че компанията е достигнала точка, от която няма да расте, след като през 2019 г. отчита намаление на приходите от 5%.

За кого е подходяща тази инвестиция?

Акцията на ТБС Груп е отлично допълнение в портфейл с умерен риск, който търси едновременно доход и експозиция в растящ сектор. Компанията ще разпределя поне половината си печалба като дивидент, което отговаря на доходност от 4.2% за тази година. Ниските разходи за покупка и липсата на данъчно облагане за печалбите от акцията са допълнителни плюсове за инвеститорите.

Повече за предлагането на акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп от 8 юни

Подгответе своята инвестиция в ELANA BG Trader – посъветвайте се с брокер на онлайн чата