Златото остава защитата срещу инфлация

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Хиляди години златото беше пари. Преди няколко десетилетия ценният метал остана като пари само в балансите на централните банки, а по-късно дори някои от тях се отказаха от златните си резерви. Приложението му днес не се е променило съществено спрямо това, което виждаме за последните сто години. Златото е важен елемент за електрониката и бижутерията, но и най-използваната суровина за инвестиции. А през последната година има значително обезценяване на парите спрямо златото. Цената му се покачва заедно с икономическите рискове, страховете от инфлация и парите, които създават централните банки. Някои хора харесват златото, защото има история. А други – защото не харесват настоящето развитие на глобалната икономика – дефицити, дългове и печатане на пари. И почти всеки смята, че златото има бъдеще като инвестиционен инструмент.

Страхувате ли се от инфлация?

Не такава, каквато видяхме през 1996 г., а онези 5-10 или дори 15%, които бавно изяждат покупателната способност на спестяванията с времето. В България видяхме подобна инфлация през 2007 г., но растежът на икономиката и доходите бяха високи, така че негативните ефекти не се усетиха толкова силно. Освен това цените на активи като недвижимите имоти се покачиха бързо и това беше положително за благосъстоянието на хората. САЩ в началото на 80-те години на миналия век също преживя период на двуцифрен процент инфлация. Никой не говори с добро за това време и лечението на проблема беше да се покачат лихвите до много високи нива. Оттогава през изминалите 40 години имаше успоредно понижение на лихвените проценти и инфлацията, с което се създадоха условия за икономически растеж поради достъпа до все по-евтин кредит. До момента, когато лихвите стигнаха дъното и много икономисти, политици и банкери започнаха да проучват възможността от отрицателните им нива, за да продължи този лесен икономически възход.

Но кога ще дойде инфлацията, ако централните банки могат да държат отрицателни лихви, а кризата доведе до спад на световната икономика? Това са дефлационни фактори и те ще доведат до спад на потребителските цени през следващата една година. Инфлацията ще се усети най-рано през втората половина на 2021 г. Тогава и златото ще усети попътен вятър, защото по принцип се представя слабо по време на дефлация. Засега намалението на инфлацията в САЩ не се отразява негативно на ценните метали.

Какво място има златото в инвестиционния портфейл?

Когато този въпрос го задават на някой от големите имена във финансовия свят, най-честият отговор е около 10% от инвестираните средства. Това не е съществен дял и покупката на акции на някоя компания от добива също може да се използва за по-голяма експозиция в злато или сребро. Трябва да се има предвид, че златото не е актив, който носи доход. От него не се получават лихви или дивиденти. Печалбите от него ще дойдат само, ако в бъдеще някой друг инвеститор е готов да даде повече пари. Затова е много трудно да се каже, каква е справедливата стойност на златото, когато се сравнява с доход от други инструменти или с равнището на лихвените проценти. Знаем само, че ако цената падне на нивата от 1 000 – 1 200 долара, някои мини ще излязат на загуба и ще бъдат затворени. Това е дъното на цената на златото, но интересът на инвеститорите го изпраща много по-високо.

Причините за растеж на цената на златото

Най-върлите привърженици на златото цитират конспиративни или апокалиптични теории, в които книжните пари се обезценяват, доларът рухва или централните банки изкупуват всичкото злато, за да гарантират паричната база. Тези теории нямаше да съществуват без капка истина в тях, но не е разумно да се залага на разпада на финансовата система и на разплащанията. Цената му ще расте, когато парите се обезценяват, поради ограничения добив или растящото търсене за инвестиции и бижута. Тази комбинация от фактори ще се засилва през следващата година, но инвеститорите по света ще продължават да гледат към златото като към основен актив и защита от инфлация.

Как се инвестира в злато?

Противно на всеобщото мнение, по-изгодно е да се инвестира във финансови инструменти върху златото, отколкото да се купуват монети и кюлчета и да се съхраняват в сейф. Разликата в цената купува и продава е достатъчно малка само за големи кюлчета, които струват десетки хиляди евро. Разходите за съхранение също ще се натрупат, особено ако се планира тази инвестиция да остане няколко години. Финансовите инструменти, каквито са борсово търгуваните фондове върху злато или акциите на компании от добива, позволяват повече гъвкавост и бърза реакция при покупка и продажба. Голям плюс е и липсата на данъчно облагане върху печалбите, които са реализирани на европейски борси.

Инвестицията в злато трябва да е част от активната стратегия за управление на спестяванията. Тя включва инвестиции в различни активи според толеранса към риск и спрямо перспективите за икономически растеж. Благородните метали са рискови инструменти, които може да реализират значителни движения на цените си.

Инвестирай в злато чрез борсово търгувани фондове в ELANA Global Trader

Инвестирай в злато чрез договори за разлика в ELANA Global Trader

Инвестирай в акции на златодобивни компании с ELANA Global Trader