Празнични или негативни прогнози за борсите?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Икономиката е въпрос на доверие – за бизнеса доверието се изразява в очакванията, че има растеж на продажбите и възвръщаемост на инвестициите, а за потребителите, че доходите и стандарта им на живот ще се увеличават. Двете групи зависят една от друга, защото компаниите дават работа на хората, които после потребяват стоките и услугите им. Но сега има сериозно разминаване в очакванията им. Потребителското доверие в САЩ е много високо, докато оценките на бизнеса показват негативни очаквания и прогнози за много сектори. В индустрията дори се забелязват първите признаци на рецесия, не само в Европа и Азия, но и в САЩ.

Графика на потребителското доверие и бизнес климата в САЩ (Източник: Bloomberg)

Графика на потребителското доверие и бизнес климата в САЩ (Източник: Bloomberg)

Разминаването между потребителите и компаниите е обичайно за период преди глобална икономическа рецесия. Това явление се наблюдаваше през 2005 – 2007 г. и се дължеше на забавянето във времето при прехвърлянето на проблемите от компаниите към техните служители. Тоест, фирмите не съкращават работните места, докато не усетят крайна необходимост в това.

През изминалото десетилетие също се наблюдаваха периоди на спад в бизнес климата в индустрията, като например 2011 – 2012 г., но ръстът на потребителското доверие беше знак за дългосрочните перспективи пред икономиката. Дълговата криза в Европа по това време имаше негативен ефект за глобалната икономика, но стимулите на централните банки и покачването на държавните разходи беше достатъчно да върне света към растеж. През 2016 г. имаше още по-силни и координирани стимули, които успяха да извадят глобалната икономика от спадът предизвикан от силния долар и повишаването на лихвите в САЩ. Това е т. нар. Шанхайски акорд или спекулациите, че централните банкери са се разбрали да свалят долара и да прекратят нарастването на инфлацията. В САЩ спряха с повишаването на лихвите. В Китай имаше и значително наливане на ликвидност във финансовата система, което доведе до покачване на суровините и до съживяване на развиващите се пазари. Партито приключи в края на 2018 г., когато повишаването на лихвите в САЩ оказа своето влияние върху обслужването на дълговете в долари и върху корпоративните печалби, а стимулите в Китай постепенно затихнаха като ефект върху БВП.

Двата вида прогнози

Всичко написано дотук има за цел да разграничи разликите между ситуацията днес и преди пет години, защото мнозинството от икономистите и анализаторите в своите прогнози очакват U-образно възстановяване в глобалната икономика по подобие на предишния път. Ако се върнем към графиката, този сценарий означава постепенно покачване на бизнес климата, докато потребителското доверие стои без съществена промяна или се увеличава. Той е напълно постижим, особено с политиката на Федералния резерв за наливане на пари в банковата система чрез РЕПО-операциите. Политическият цикъл също е благоприятен от гледна точка на желанието на Тръмп да бъде преизбран и затова да се стигне до търговско споразумение с Китай. Такова развитие на събитията ще има позитивно влияние върху бизнес климата от чисто психологическа гледна точка. Има и намеци за ново намаление на данъците за средната класа, което ще се отрази директно в ръст на потребителските разходи и от там на икономиката.

Вторият сценарий е негативен: щатският потребител ще започне да усеща тежестта на дълговете си и бъдещите проблеми на пазара на труда, когато корпорациите съкращават разходите си в опит да повишат печалбите си или да се предпазят от икономически спад. Първият признак за това стана по-високия брой на респондентите, които считат по-трудно да се намери работа, отколкото са отговорите за по-лесния достъп. Това не е непременно знак за обрат на пазара на труда, но подобно съотношение има за първи път от 2010 г. насам и продължаващо влошаване ще има отражение върху потребителското доверие.

Накъде ще поемат пазарите

Първата от двете прогнози към момента изглежда по-вероятна в краткосрочен план. Единственият проблем пред осъществяването ѝ може да стане провал в преговорите за търговска сделка и въвеждане на нови мита от 15-ти декември. Подписването ѝ ще е причина за оптимизъм на пазарите и за растеж на акциите до края на годината, като не изключвам и позитивно развитие през януари. Но индексите първо трябва да направят база за покачване, след като стартираха декември с първите си разпродажби от октомври досега.

Графика на американския индекс S&P 500 (Източник: ELANA Global Trader)

Графика на американския индекс S&P 500 (Източник: ELANA Global Trader)

Ако пазарът повтори някой от последните си два спада от август и октомври, индексът S&P 500 ще намери подкрепа на нивото 3 020 или 2 950. Това не означава, че няма възможност за възстановяване на ръста. Но устойчиво покачване с хоризонт декември-януари ще изисква по-силна и по-продължителна корекция спрямо двудневния спад досега. И разбира се, не трябва да има изненадващ туит от Тръмп, с който да започне нова търговска война с Китай или ЕС.

Пробвайте търговия на международните пазари – първоначално без риск и безплатно с демо регистрация в ELANA Global Trader