На какви прогнози разчитат инвеститорите в американски и европейски акции

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Преобладаващото мнение сред анализаторите е, че Уолстрийт не е подготвен за лоши икономически новини. Срещат се и коментари, че инвеститорите не са готови да посрещнат и добри новини, ако глобалната икономика се върне към растеж и се повтори ситуацията от 2016-2017 г. И двете твърдения отговарят само отчасти на истината. Уолстрийт вече от дълго време се подготвя по прогнози за икономическо забавяне. Капиталите се прехвърлят от цикличните сектори, каквито са индустрията и финансите, към комунални услуги, недвижими имоти и други компании със стабилни приходи и високи дивиденти. Разликата в представянето им за една година е съществена: борсово търгуваният фонд с индустриални компании е на минус 5%, докато фондът с компании от производство и разпределение на електричество и вода е с цели 20% на плюс. Когато към секторните фондове добавим и представянето на други активи, като злато (+25%) и дългосрочни държавни облигации на САЩ (+24%), се забелязва докъде е стигнала подготовката за предпазване от риска.

Разбира се, акциите са много повече от останалите видове активи в портфейлите на инвеститорите и няма как всеки да се предпази от загуби при борсова корекция и това е нормалното състояние на пазара независимо какви прогнози се следват.

Докъде стигат позитивните прогнози?

Когато глобалната икономика се върне към растеж, най-вече с помощта на централните банки, компаниите ще регистрират покачване на приходите си и подобрение на маржовете си, което веднага ще доведе до ръст на печалбата на акция. Борсите изпреварват това подобрение с едно-две тримесечия, а понякога и с повече, когато спадът на акциите е бил много бърз и финансовите резултати на компаниите изискват по-дълго време за възстановяване от кризата. През 2016-та година ставаше въпрос за икономическо забавяне, а не за рецесия и сътресения в банковата система, които да лишат фирмите от финансиране и така да отложат възхода напред във времето. Оптимистичният сценарий днес е почти идентичен – централните банки наливат пари за кредитиране, потребителите продължават да купуват, а държавите увеличават разходите си, с което подкрепят възстановяването.

Анализаторите определено залагат на това развитие на събитията, когато правят прогнози за корпоративните печалби. Те очакват значително подобрение на финансовите резултати на водещите компании през следващите три години.

Печалба на акция - S&P 500 (Източник: Bloomberg)

Печалба на акция – S&P 500 (Източник: Bloomberg)

Графиката показва кумулативния финансов резултат на компаниите в S&P 500, който отговаря на единица от индекса. При стойността му от 2 900 пункта се получава съотношение цена/печалба от 19.06. Това е повече от средната за дълъг период от 16, но както много добре се вижда на графиката, печалбата се очаква да скочи с 15% за една година. Ръстът трябва да стане, след като от октомври миналата година досега няма съществена промяна на финансовите резултати на компаниите в индекса. Вариантите за това се свеждат до съкращение на разходите, включително и за работна ръка, както и до обратно изкупуване на акции от публичните дружества, така че печалбата на акция да се увеличава по-бързо, отколкото е растежа на финансовия резултат. През 2015-2016 г. имаше намаление на печалбите, така че оптимистичните прогнози изискват много скоро да започне очакваното възстановяване.

Прогнози извън реалността

Да видим обявените прогнози за германския индекс DAX, които изглеждат още по-неадекватни. Очаква се растеж на печалбите през следващата година от 47%, след като те са 33% надолу спрямо началото на 2018 г. Рецесията в германската икономика се вижда много добре в корпоративните печалби и всяко отрицание на факта, че в икономиката на страната има сериозен проблем, не е никак полезно за инвеститора. Двете експортни икономики в Европа и Азия, тези на Германия и Южна Корея, срещат големи затруднения.

Печалба на акция - DAX 30 (Източник: Bloomberg)

Печалба на акция – DAX 30 (Източник: Bloomberg)

Но да се върнем към оптимистичните очаквания на анализаторите, които всъщност крепят американския пазар. И докато разглежданите прогнози за S&P 500 изглеждат на пръв поглед като постижими, германският индекс DAX показва, че има нещо нередно. Голямата разлика между отчетената и очакваната печалба означава, че анализаторите не са направили корекции в своите прогнози. Вероятно същото се отнася и за агенциите за кредитен рейтинг. Ценовите цели за акциите стоят високи на базата на печалби, които вече са много далеч от реалността. В САЩ няма такъв голям спад на печалбите, така че да се разшири разликата и да покаже, колко изостават анализите от последните резултати.

Проучванията за бизнес климата в САЩ през миналата седмица показаха продължаващо влошаване в индустрията до стойности, характерни за рецесия. Компаниите от сектора на услугите също усещат все повече трудности и наближават границата, под която растежът им става нула.

Дали анализаторите виждат нещо отвъд цифрите или изостават значително от събитията? И в двата случая предстои силна реакция на пазарите.

Пробвайте как може да се печели от американски и европейски акции – безплатно и без риск – с демо регистрация ELANA Global Trader

Ако се чудите как да преструктурирате инвестиционния си портфейл или да подберете нови инвестиции, обърнете се към нас за инвестиционни консултации!