Дивиденти на български акции 2018: По-малко златен дъжд, но стабилна доходност

Avatar photo

Натали Илчева

Анализатор, "Елана Трейдинг"

След рекордния „златен дивидентен дъжд“, който получиха инвеститорите на БФБ през 2017 г., новият дивидентен сезон се оказа наполовина по-малко щедър към тях. Общата сума, която ще платят публичните компании през 2018 г. е около 140 млн. лв. – с 46% по-малко от рекордната 2017 година.

Основната причина за това намаление е липсата на големи еднократни дивиденти, какъвто беше случаят миналата година, когато Булгартабак Холдинг и ЧЕЗ Разпределение изплатиха сумарно 92 млн. лв. на собствениците си. В допълнение, някои от редовно плащащите дивиденти компании също предложиха по-малки суми. Компании като Монбат, Алкомет и Неохим отчетоха по-лоши финансови резултати заради неблагоприятни цени на суровините използвани в производствата им. По-ниски печалби подлежащи на разпределение декларираха и основните акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Независимо по-малкото дивиденти и забавянето на годишните общи събрания на акционерите, породено от административни проблеми в Търговския регистър, има една добра новина. Акционерите ще получат дивидентите си месец по-рано благодарение на приетите поправки в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, влезли в сила на 1 януари 2018 г. Съгласно новата разпоредба дивидентът се изплаща в срок до 60 дни, вместо досегашните 90, което до известна степен ще компенсира тазгодишното забавяне.

Стабилна доходност

На фона на задържането на ниските лихви по депозитите, БФБ продължава да предлага една добра алтернатива за инвестиране на свободни средства. Макар и по-малко като абсолютна стойност, доходността от дивидентите се задържа на нивата от предходната година. Това се дължи на факта, че заедно с намалението на брутната стойност на дивидентите, цените на повечето акции също отбелязаха спад от началото на 2018 г. Вследствие на това, медианата на дивидентната доходност при ликвидните компании достигна 2.6%, което е спад от едва 10 базисни пункта в сравнение с миналата година. При по-слабо ликвидните компании, стойността на медианата за същия период даже отбелязва увеличение от 118 базисни точки до 4.66%.

За сравнение, лихвите по депозитите на домакинствата достигнаха ново дъно в края на 2017 г., намалявайки почти двойно за година до едва 0.24%. Въпреки глобалните очаквания за повишаване на лихвените нива, до средата на 2018 г. статистиката продължава да регистрира нови лихвени спадове. Това със сигурност ще подтикне още хора да потърсят по-доходна алтернатива за спестяванията си. Това вече се наблюдава при местните взаимни фондове, които увеличават средствата, инвестирани в акции с около 1/3 или общо 531.7 млн. лв.

Приятни изненади

Тазгодишният дивидентен сезон донесе и приятни изненади. Така, за първи път от началото на борсовото си съществуване, Свилоза предложи дивидент от 1 млн. лв., които ще бъдат отчислени от неразпределената печалба на дружеството.

Акционерите на куриерската компания Спиди също имат повод за радост тъй като тази година дружеството ще разпредели най–високия дивидент от 2012 г. насам – 1.30 лв. на акция при запазване на висок коефициент на разпределение на печалбата от 77% (значително над заложения 50% минимум в устава на дружеството).

Лизинговото дружество Елана Агрокредит пък отбеляза връх в дивидентната си доходност, възнаграждавайки акционерите си със 7% възвръщаемост на акция. Това е и акцията с най-висока доходност сред ликвидните компании на БФБ.

И известни разочарования

Тази година повечето инвестирали в акции на компании с редовни дивидентни плащания останаха разочаровани. Почти всички АДСИЦ-ове намалиха дивидентите си вследствие на по-лоши финансови резултати. Най-осезаемо бе намалението при „Фонд за недвижими имоти България“, който отчете 80% по-малка печалба подлежаща на разпределение в резултат на продажбата на загуба на два имота в Младост 4. Това доведе до 2.5 милиона лева по-малко печалба, подлежаща на разпределение след законовото преизчисление на финансовия резултат. Така акционерите на компанията ще получат само 0.034 лв. брутен дивидент на акция или 54% по-малко в сравнение с предходната година, при двойно по-ниска доходност от едва 1.8%.

Най-голямото дружество специализирано в продажбата на земеделска земя Адванс Терафонд АДСИЦ, също предложи по-малко дивидент на своите акционери. Негативно отражение върху печалбата имаше намалелите с близо 35% продажби на земи от портфейла на дружеството, както и промяната в предназначението на част от притежаваните парцели. В резултат на това, Адванс Терафонд ще разпредели близо 38% по-малко дивидент в сравнение с 2017 г. или 0.106 лв. на акция.

Дивидент два пъти годишно – защо не

През 2018 г. две компании гласуваха промени в дивидентната си политика, въвеждайки възможността за изплащане на 6-месечни дивиденти. Пионерите са Софарма и Корадо България. Сега предстои да станем свидетели и на първото 6-месечно дивидентно плащане. Въпреки че законовата възможност за по-често разпределение на печалбите беше приета още в началото на годината, засега повечето родни компании обмислят дали да направят такава промяна. Основният им аргумент са сравнително високите разходи по изплащането на дивидента, особено когато става дума за малки суми и множество на брой акционери. Според повечето анализатори обаче, раздаването на дивидент два пъти в годината ще доближи българските компании до развитите капиталови пазари, където това е широко разпространена практика.

Статия в Капитал от 20 юли 2018 г.

Пробвайте инвестиция в български акции безплатно и без риск с демо регистрация в ELANA BG Trader