Технологичният и петролният сектор с най-големи печалби през 2018 г.

oil-rig-dawn
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Американските компании от знаковия индекс за щатския борсов пазар – S&P 500 – показаха рекордни печалби при последните отчети, след като беше регистрирано, че 78% от сините чипове в индекса са надхвърлили прогнозите за печалбите. Печалбите на най-големите публични компании в САЩ растат със забележителните 24.5% на годишна база. Макар да не можем да определим американските акции като евтини, те вече не са надценени след охлаждането от корекцията през първото тримесечие.

Кой сектор е напред с резултатите

Ръстът на печалбите е най-силен в секторите на високите технологии, финансите и компаниите от добива на петрол и минерални суровини. Те се представят най-добре по време на икономическия бум и тази година не е изключение от правилото. Данните от отчетите потвърждават факта, че щатската икономика е в етапа на стабилен растеж.

Акциите на компаниите също се представят добре през изминалите три месеца въпреки борсовата корекция. Най-сериозно покачване на цените имат компаниите от добива на петрол. Това може да се очаква при солидния 20% растеж на суровината за периода. Технологичният сектор също се представя значително по-добре от целия пазар. Постигнатите 9% покачване от началото на годината е отличен резултат в сравнение с 3% на индекса S&P 500. Сред технологичните компании има и такива с двуцифрен растеж в проценти и това е подкрепено от финансовите им резултати. Например, развитието на cloud-услугите от Microsoft или значителните инвестиции на Intel, с които да отговори на голямото търсене на чипове.

Акциите от финансовия сектор не показват еднозначно, че има сериозно подобрение на резултатите им. Книжата на някои от големите банки са на червено от началото на годината, застрахователите и дружествата за имоти също. Причината за това трябва да се търси в лихвената политика и по-точно към намаляващата разлика между краткосрочните и дългосрочните лихви, което се очаква да влоши маржовете на финансовите компании. Засега няма съществено отражение върху печалбите и секторът е на четвърто място по растеж.

Кой сектор изостава

Негативните изненади идват от компаниите, които са зависими от повишаването на лихвите от Федералния резерв: недвижими имоти, телекомуникации, комунални услуги. Те разчитат на заемния капитал в много по-голяма степен и ръстът на лихвените нива удря пряко резултатите им. При тези сектори има между 60% и 70% положителни изненади, което също не е малко. При щатските телекоми се наблюдава предимство на разочарованията за растежа на приходите им, което се дължи на конкуренцията в отрасъла и затова водещите акции са надолу. Тези сектори трябва да продължат да се избягват от инвеститорите през 2018 г.

Секторни инвестиции

Позитивните очаквания на инвеститорите се виждат в повишаващия се интерес към борсово търгуваните фондове, които отразяват печелившите сектори. Индексите ще продължат да растат, особено технологичният, като се има предвид, че това е най-ниско задлъжнелият. Акциите на Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Alphabet ще привличат капитали благодарение на положителните изненади с резултатите им. Те имат голяма тежест в индексите и ще успеят да компенсират изоставането на останалите сектор.

Ето примерни борсово търгувани фондове, които отразяват секторите на технологии, петрол и финанси:

Код Име на компания Сектор Ръст
2018 г.
Цена за
1 акция
XLE Energy Select Sector Петролни компании 7.75% 77.86 USD
XOP S&P Oil & Gas Exploration & Production Подсектор проучване и добив 15.87% 43.08 USD
XLK Technology Select Sector Технологични компании 8.48% 69.37 USD
KRE S&P Regional Banking По-малки регионални банки 10.50% 65.03 USD
XME S&P Metals and Mining Компании от добива 2.89% 37.42 USD

Данни към 22 май 2018 г., Bloomberg

Разберете повече за потенциала на технологичните и петролните акции като перспективна инвестиция на 22 юни 2018 г. в Мастър клас „Подходящите секторни инвестиции в акции при новите лихви“. Регистрирайте се сега!