Как изглежда краят на корекцията на Уолстрийт?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Уолстрийт е вече три месеца в корекция, като спадът на индекса S&P 500 остана в рамките от 12%. Това не е много като процент на спад. Обичайно корекциите се движат в рамките на 10-15%, но има и по-силни краткосрочни спадове, когато пазарът е прекупен. Например, през август 2015 г. започва кратка корекция от месец и половина, но пазарът възстановява покачването си едва половин година след края ѝ. Тогава повечето от анализаторите не залагаха на бързия растеж на индексите, който видяхме до началото на тази година.

Движение на щатският индекс S&P 500 (Източник: ELANA Global Trader)

Движение на щатският индекс S&P 500 (Източник: ELANA Global Trader)

Какво показва графиката за развитието на корекцията?

Индексът S&P 500 се държи над средната си стойност за последните 200 дни на търговия. Пазарът успя да намери подкрепа над пълзящата средна три пъти по време на развитието на корекцията. Точно това е смисълът на всяка корекция – успокояване на ръста на пазара, за да се даде време на печалбите да догонят покачването на цените и да не се стига до големи неравновесия.

По-голям интерес представлява линията, която свързва трите върха за тримесечния период досега. Пробивът над нея е това, което трябва да вълнува инвеститорите сега. Това ще означава, че корекцията в триъгълната формация е приключила. Ръст над 2 700 пункта ще даде сигнал за началото на следващия етап на борсов растеж. Начинът, по който това трябва да стане, ще е показателно за силата и продължителността на следващото покачване.

Евентуалният пробив е въпрос на броени дни или най-късно до края на месеца, ако видим нов тест на линията на подкрепа при 2 575 пункта. И ако приемем, че пазарът няма да реагира с масови разпродажби при ново затваряне под 200-дневната средна.

Върхът на пазара?

Спад на индексите в САЩ с повече от 20% за период от поне два месеца се смята за началото на мечия пазар. Още 300 пункта спад на S&P 500 ще потвърди теорията, че вече е бил достигнат върхът на пазара. Но техническият анализ най-вече трябва да се потвърди от икономическите новини и от оценката на акциите, преди да се говори за обръщане на посоката на пазара. В това отношение няма причини за притеснения. Част от икономическите показатели за САЩ отчетоха известно намаление, както е нормално при постепенното повишаване на лихвите, ръста на петрола и суровините, както и поради страховете от търговската война на Тръмп. Притесненията на инвеститорите още не са се разсеяли, като е възможно да видим мечи пазар, но вероятността за това е много малка. Федералният резерв вече показа през 2012 г. достатъчно гъвкавост, за да стартира трета фаза на количествени улеснения и да отговори на забавянето на икономиката. Нещо подобно може да се случи през следващите една-две години, когато лихвите започнат да тежат на компаниите и задлъжнелите потребители.

Корпоративните отчети засега показват рекордно висока стойност на положителните изненади. 80% от компаниите бият прогнозите на анализаторите за печалбите и 75% за приходите. Коефициентът цена/печалба за 12 месеца напред е 16.3 при средно за последните 5 години от 16.1. Това прави пазара не толкова скъп, колкото всички са свикнали да го определят. Покачването на печалбите за една година е съществено и напълно оправдава ръста на акциите за този период. Корпоративна Америка не изглежда, че навлиза в криза.

Стратегии за краткосрочните и дългосрочни инвеститори

Спекулантите със сигурност ще търгуват пробив на двете нива на съпротива и подкрепа. Динамиката ще бъде по-голяма, ако има спад, тъй като ще се активизират спекулациите за обръщане на пазара. Ръстът над 2 700 пункта едва ли ще предизвика такава активност на пазара и затова възходящото движение няма да бъде толкова силно. И тук идват добрите новини за дългосрочните инвеститори, защото оценката на акциите и перспективите за растеж ще дадат възможност за растеж през тази година.

Опитайте търговия на международните пазари с безплатна демо сметка в ELANA Global Trader