Новият „стар“ SOFIX

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Февруари премина под знака на ребалансирането на индекса SOFIX. Тези промени са два пъти в годината и се очакват с интерес от инвеститорите, защото имат отражение върху цените на акциите. Методологията вече залага много повече на активността на търговията и това има съществено влияние върху дружествата в индекса. Влизането на две нови компании е съществена промяна в индекса, като няколко от тях имат много близки показатели. Това ще остане и при следващото ребалансиране на индекса през септември.

Промяната на SOFIX не означава само прехвърлянето на пакети от борсово търгувания фонд върху индекса и съответното изменение в цената от 5-10% за всяка акция. SOFIX вече е клуб на най-ликвидните дружества и това не е единствено за престиж. Капиталовият пазар е полезен инструмент за развитие на една компания.

Долната граница за влизане в SOFIX

600 е броят на сделките, които дават шанс за класирането по този показател. Това е 5 сделки на сесия и определено не е висок индикатор за ликвидност. Летвата на класирането преди шест месеца също беше малко над това ниво. Прави впечатление, че акциите в по-горната част на класирането са се търгували по-слабо през последния период. Промяната сред първите петнадесет компании, обаче, е незначителна. Корекцията на Българска фондова борса (БФБ), започнала още през август, се усети по-съществено в търсенето на пазара, отколкото реално се вижда в броя на сключените сделки. Софарма е изключение, благодарение на голямата продажба на миноритарния дял.

Брой сделки на компаниите от SOFIX

*Източник: БФБ, компаниите са сортирани по медианата на седмичния оборот

Броят на сделките показва най-вече реакцията на индивидуалните инвеститори към корекцията от август 2017 г. и към спада на пазара в началото на февруари 2018 г., когато паднаха борсите в чужбина.

Медианата на седмичния оборот също се оказа добър индикатор за състоянието на пазара ни. 25-30 хиляди лева се оказа долната граница, като има значителна разлика с излизащите М+С Хидравлик и Неохим. Интересното е, че компаниите, които напуснаха SOFIX преди време – Алкомет и Индустриален капитал холдинг, отчитат сериозно намаление на оборотите си и вече са много далеч от класиране за индекса. Намалението на медианата на най-търгуваните компании очевидно отразява и корекцията на БФБ. Още по-силен е спадът при излизащите от индекса, които повече не са интересни за пазара.

Спредовете при поръчки за 20 хиляди лева не отчитат забележима промяна, въпреки новите стъпки на котиране, които бяха въведени в началото на годината. Разликите между цените продава и купува на ликвидните позиции остават доста по-големи от стъпките и зависят от интереса на инвеститорите към даден момент. Най-търгуваните акции показват разширяване на спредовете през февруари, заедно със спада на цените им. Това отразява отдръпването на инвеститорите, когато новините за борсовата корекция на Запад повлия и на нашия пазар. Спред от 10% имаха компаниите, които се бореха за влизане и излизане от индекса. На практика, само настоящите и предишните компоненти на SOFIX имат спред, който отговаря на изискванията.

Какво се промени през изминалите шест месеца?

Зависимостта на спредовете с цената на акциите, обаче, е слаба. Някои позиции са много интересни, като например Химимпорт. При тази акция имаше увеличение на спреда след растежа, който завърши през август 2017 г. и съвпадна с корекцията на целия пазар.

Спредовете през януари 2018 г. намаляха значително и слязоха под 1%, което показва, че ръстът на Химимпорт беше подкрепен от много инвеститори. Затова акцията отбеляза такова голямо покачване. Подобно намаление на спреда показа и ЦКБ. Двете позиции имат потенциал да се представят много добре през тази година.

Промяната през последните шест месеца е най-вече при акциите, които напуснаха SOFIX. Те не са интересни на инвеститорите. Неохим и Алкомет са типичен пример как липсата на корпоративни новини води до спад в ликвидността им. Те имат шанс да се върнат в SOFIX само ако покажат ръст на финансовите си резултати, който да доведе до силно подобрение на търсенето за дълъг период от време. При това с маркет-мейкър, чрез който да се осигури необходимата ликвидност за пазара.

SOFIX не е химера за компаниите с ниска ликвидност или за новите на борсата. Сирма Груп Холдинг доказа, че може да се нареди сред първите по ликвидност след влизането си в индекса. Корадо също обяви намеренията си да се включи сред компонентите на SOFIX и има сериозни шансове, когато увеличи броя на акционерите си. Новите публични предлагания през 2018 година също могат да имат свои представители в основния ни индекс. А това означава, че през следващата една година ще видим ново подобрение на индекса по отношение на представителността му за пазара. Вероятно след година няма да има такива изненади като Холдинг Варна, който няколко седмици преди ребалансирането нямаше съществени шансове да влезе в индекса. Но интригата ще е дори по-силна.

Дисклеймър от ЕЛАНА Трейдинг

Пробвайте инвестиция в български акции безплатно и без риск чрез демо регистрация в ELANA BG Trader