Как да управляваме валутен риск при американски акции

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

За малко повече от половин година доларът загуби сериозно доверието на инвеститорите, въпреки че Федералният резерв остава единствената голяма централна банка, която намалява монетарните стимули. Ръстът на еврото извади на преден план необходимостта от защита от валутен риск, когато се инвестира в доларови активи. Такива, например, са американските акции, които добавяха допълнително доходност за инвеститорите от България, когато щатската валута поскъпваше. Сега обаче тя е на най-ниското си ниво от януари 2015 г. и с намерения за още по-силно поевтиняване, докато Уолстрийт продължава да се движи с уверени темпове нагоре.

Борсово търгувани фондове срещу валутен риск

Американските акции остават изключително актуална инвестиция, когато говорим за дългосрочен период и висок рисков профил. Промяната на валутните курсове увеличава този риск, което лесно може да се премахне с евро-хеджирани борсово търгувани фондове. Единственият проблем е, че няма достатъчно разнообразие на такива фондове на европейските пазари, поне сравнени с обикновените в САЩ.

Пример

Добрата новина е, че е достатъчен един фонд, за да се постигне подобна цел и такъв е iShares S&P 500 EUR Hedged, който следи най-популярния индекс. Кодът му в платформата ELANA Global Trader е IUES:xams. Размерът на фонда надхвърля 2 милиарда евро, като това му позволява да има достатъчно ликвидна дневна търговия и да отразява точно движението на активите си. На практика, почти няма разлика между процентното изменение на цената му с най-големия щатски фонд SPDR S&P 500 (код: SPY: arcx) през последните няколко години. При това цената на единия е в долари, а на другия в евро. Промяната на курса евро/долар не влияе на фонда.

Как се хеджира валутен риск?

Фондът iShares S&P 500 EUR Hedged в края на всеки месец сключва валутна форуърд сделка за размера на своите активи. Тоест, фондът купува EUR/USD за един месец напред по фиксирания текущ курс. В края на периода ще получи печалбите от промяната на курса или съответно ще покрие загубите, ако движението на валутите не е в негова полза. В същото време стойността на активите му, които са инвестирани в щатски долари, ще се промени от курса и от движението на фондовия индекс. Но тази част от промяната на валутния курс ще бъде точно обратната от печалбите или загубите от хеджиращите операции. Фондът ще отчете само изменението на индекса S&P 500 за периода. Струва ли прекалено скъпо това на инвеститорите? Оказва се, че тези валутни сделки нямат съществено отражение върху цената на фонда, когато се сравнява само с промяната на индекса. Това е отличен начин да се премахне риска от долара.

Хеджиране на други активи или валути

На този принцип има много фондове, които хеджират валутния риск на чужди пазари спрямо местната борса. Например, iShares Currency Hedged MSCI Germany (код: HEWG: arcx) се търгува в долари и по-същия начин за американските инвеститори отчита промяната на германските акции без влиянието на еврото и долара. Повечето фондове с хеджиране на валутния курс са в долари и покриват международни пазари. Това всъщност е добър вариант да се инвестира в страни като Япония, Бразилия, Мексико или региони без допълнителен валутен риск освен експозицията в долари. Някои суровини, особено ценните метали, също може да се търгуват с фондове, които хеджират движението на долара. Те обаче не са толкова популярни като акциите и облигациите, затова ликвидността им е много ниска и по-добре да се избягват.

Примери за борсово търгувани фондове
Код Име Инструмент Валута
IWDE:xams iShares MSCI World EUR Hedged Акции свят Евро
TPXH:xpar Amundi ETF Japan Topix Акции Япония Евро
IJPE:xams Shares MSCI Japan EUR Hedged Акции Япония Евро
IUES:xams iShares S&P 500 EUR Hedged Акции САЩ Евро
NDXH:xpar Amundi ETF Nasdaq 100 Акции САЩ Евро
HEFA:arcx iShares Currency Hedged MSCI EAFE Акции свят Долари
DBEU:arcx Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity Акции Европа Долари
HEWJ:arcx iShares Currency Hedged MSCI Japan Акции Япония Долари

Източник: ELANA Global Trader

Фондовете в евро са подходящи да се инвестира в тях, когато пада долара. Този тренд вероятно ще продължи през следващите няколко години. И обратното, при дългосрочен растеж на долара може да се инвестира например в европейски акции чрез фонд като Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity. В такъв случай обаче се залага на промяна на валутния курс и рискът расте.

Проверете в какви борсово търгувани фондове можете да инвестирате чрез ELANA Global Trader

Пробвайте безплатно и без риск на финансовите пазари чрез демо регистрация в ELANA Global Trader