Дъжд от дивиденти на Българска фондова борса

Avatar photo

Татяна Пунчева-Василева

ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

В сушата от нулеви лихви по депозитите и покачваща се инфлация, 3.5% средна годишна доходност от дивиденти на българския капиталов пазар през 2017 г. е оазис. Толкова постигнаха най-ликвидните компании, търгувани на Българска фондова борса през изминалите 12 месеца. Като прибавим към това и над 40% средна капиталова възвращаемост на същите книжа, на практика пазарът предложи пиршество, сервирано последно през 2013 г.

Доходност от дивиденти през 2017 г.

Средната годишна доходност от дивиденти на ликвидните дружества през 2017 г. леко се понижава спрямо година по-рано с 0.40 пр.п., но това е пренебрежимо на фона на значителното поскъпване на акциите през същия период. Добрите финансови резултати на публичните компании в тон с икономическия растеж пък позволиха разпределянето на по-големи печалби през тази година.

В същото време средната доходност от дивиденти на компаниите в SOFIX остава без промяна – 2.2%. Консистентност като тази е важна във времена, когато лихвите по депозитите не дават възвращаемост (лихвите по нови срочни депозити вече е 0%), а инфлационният натиск се засилва (1.4% инфлация на годишна база през май 2017) и вече отнема от стойността на парите.

Доход от дивиденти и лихви по депозити

Доход от дивиденти и лихви по депозити

Дъжд по време на суша

През 2017 г. на пазара се очаква да постъпи кеш от дивиденти в размер на 260 млн. лв. или 70% повече спрямо година по-рано. За последен път подобна сума е постъпвала на пазара през 2012 г. Това е значителна сума, която в повечето случаи се реинвестира отново в акции и води след себе си още ръст на пазара, точно както се случи по примера на 2012 г.

В общата сума се включват няколко еднократни големи суми, но в крайна сметка парите от тях в по-голямата си част се очаква да останат на пазара.

Например, близо една пета от общото число ще дойде от “ЧЕЗ Разпределение България”. Компанията бе сред най-активните позиции на пазара през последната една година, заради очакваната за продажба й. Групата на CEZ обяви, че има интерес към дружеството от група инвеститори в началото на 2017 г. и това подсили очакванията за дивидент като опция продавачът да увеличи възвращаемостта си, а купувачът да намали кешото плащане при евентуална сделка. Търпението на инвеститорите се оправда, като компанията предложи да разпредели 49 млн. лв. от печалбата си за 2016 г. Сумата е малко над трудно извоюваният от местните институционални инвеститори дивидент от 2014 г. В същото време е много апетитен с текуща доходност от 9.6% дори след като цената на акциите на разпределителното дружество се удвои през последните 12 месеца. Това е и втората най-доходоносна дивидентна и ликвидна акция на пазара през тази година.

Първата е “Булгартабак холдинг”, чийто акционери започват да прибират печалби от компанията през дивиденти след приватизацията на холдинга през 2011 г.. Холдингът обяви, че иска да разпредели почти 43 млн. лв. тази година, което е втората най-висока сума раздавана от компанията през последните 10 години. Това отреди и лидерската позиция по доходност за годината сред по-ликвидните дружества на пазара със своите 13.7% доходност по цени от средата на юни 2017.

Без еднократни ефекти

Инвеститорите в акции с редовен и предвидим доход от текущ дивидент обаче също са възнаградени за доверието си и то с покачваща се възвращаемост, съпътствана от значително поскъпване на самите книжа. Със задачата тази година се справиха дружествата, чиято дейност е свързана със земеделската земя. Например “Адванс терафонд” АДСИЦ, което притежава над 220 хил. дка земя, носи 7.7% доход от дивидент за 2017 г. спрямо 4.9% година по-рано гарнирано с 14% ръст в цената на акцията за последната една година. Лизинговата компания “Елана агрокредит” пък ще донесе 5.5% доходност по текущи цени при над 20% поскъпване на акциите й през последните 12 месеца.

Дори индустриални дружества като производителя на алуминиево фолио “Алкомет” зарадваха с трикратно по-висок дивидент през тази година, което при удвояване в цената на акцията носи и 2.5% доходност от дивидент.

Оттук накъде

Тази консистентност в текущия доход ще продължи да е важна за развитието на пазара.

Първото, защото все повече свободен ресурс, най-вече на домакинствата, ще търси доходоносен пристан. Прехвърлянето на ресурс вече започна, макар и с бавно темпо, видно от статистиката на Българската народна банка за активите на местните взаимни фондове.

Второ, защото алтернативните инвестиции или са твърде нови и непознати като например peer-to-peer кредитирането, което обещава 4-5% текущ доход; или потенциалът им за ръст се забавя, заради резкият възходящ тренд последните няколко години като директната инвестиция в недвижим имот, особено в София. Последният сектор избуя значително след фалита на Корпоративна търговска банка, когато съществена част от изплатените гарантирани депозити се насочиха към имоти.

И трето, ако законодателят приеме предложението за междинни дивиденти, това ще е допълнителен пазарен стимул, но и възможност инвеститорите да реализират възвращаемост по-бързо. Предложението за шестмесечни дивиденти означава наполовина по-кратко време за реализиране на текущ доход от вложение в акции извън покупко-продажбата им.

С растящи доходи и икономика обаче ресурсът търсещ доход също ще се увеличава. Дивидентните акции ще са само първият оазис, където парите ще потърсят подслон, докато цените на акциите не достигнат равновесна стойност. Това търсене на текущ доход от дивидент бе причина редица високо дивидентни компании с над 5% възвращаемост да поскъпнат значително през последната една година.

Така, например, дистрибуторът на лекарства и консумативи “Софарма трейдинг” беше любимец със своите 6.5% средна годишна доходност през последните 8 години. През тази година обаче доходността падна под 5% до 3.5%, тъй като цената на акцията порасна със 60% за последните 12 месеца. В същото време компанията остави дивидента на акция непроменен на 0.30 лв. след като го повишаваше всяка от предходните осем години. Причината – активизирането на инвестиционните й планове с експанзия в Сърбия и разширяване на местния пазарен дял чрез покупка на вериги аптеки. Това изисква ресурс, който вместо да отива за текущи дивиденти, ако се реализира в потенциал, ще носи капиталова възвращаемост на инвеститорите.

Подобна промяна от текущ доход към инвестиции в растеж ще е двигател на дългосрочна доходност. Стига, разбира се, инвестиционният потенциал да се реализира разумно. От корпоративните отчети и обявените планове на публичните компании се вижда, че бизнесът се връща на инвестиционна вълна за повече капацитет и нови бизнес начинания.

Така оттук нататък дъждът от дивиденти ще е само повод да се поливат плодовете на последователен и устойчив градеж на фундаментална стойност.

Кой раздава дивиденти от печалбата за 2016 г. (Източник: Капитал)

Кой раздава дивиденти от печалбата за 2016 г. (Източник: Капитал)

Анализът е публикуван във в. Капитал под заглавието „Дъжд от дивиденти“ на 22 юни 2017 г.

Искате ли да пробвате безплатно и без риск инвестиция в български акции? Регистрирайте демо сметка на ELANA BG Trader

Дисклеймър