Италианските банки – to buy or not to buy

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Стабилността на банките в Италия е един от сериозните рискове пред финансовите пазари тази година. Но ниските цени на акциите им са интересна инвестиционна възможност, ако събитията не се развият в негативна посока. Проблемите на банките в Италия се коренят в лошите кредити, които са натрупани от кризата досега. Обемът им надхвърля 300 милиарда евро и представлява огромна тежест за системата и за италианската икономика като цяло. Тя е проблем и на европейско равнище, защото всяко намаление на ликвидността може да се превърне в банкова криза, която да се отрази много силно на една от големите икономики в ЕС. Както показа практиката в Гърция, ЕЦБ в такъв случай ще осигури необходимото количество евро, но банкова система без достатъчно капитал ще прати икономиката в рецесия.

Дали да се инвестира в италианските банки?

Въпросът дали италианските банки са добра дългосрочна инвестиция днес се свежда до разводняването на капитала им при набиране на нови средства. Какво означава това? Банките са в процес на емитиране на нови акции, с парите от които да покрият загубите от лошите кредити и да си осигурят капиталовата адекватност. Броят на акциите им става по-голям и печалбата на всяка една пада пропорционално на промяната. Това потиска възстановяването на цената на книжата, но е без значение за новите инвеститори при увеличението на капитала или след него. Те гледат дали банката е покрила загубите си до момента и може да работи стабилно. Тогава може да се каже дали акциите са подценени или надценени на базата на очакваните парични потоци или като се сравнят с останалите в Европа.

Оценката

Фондовият пазар оценява италианските банки много по-ниско, отколкото регулаторните органи. Разликата идва от изключително консервативните очаквания на инвеститорите за кредитите в сравнение с тяхното рисково тегло, изчислено от регулатора според критериите по Базел. Това означава, че секторът е несправедливо подценен и вероятно няма да се стигне до такова разводняване на капитала, каквито са опасенията на пазара. Ако приемем, че италианските банки ще достигнат средното за ЕС съотношение капитал от първи ред към рисково претеглени активи /Core tier 1 ratio/ от 13.3%, е възможно да се получи отправна точка за увеличението на капитала, когато се оценят лошите кредити. Целта на тези изчисления е да се види коя банка има нужда от по-малко капитал и този процес ще обхване по-малко време. Тоест акцията ще се представи по-добре и е подходяща за дългосрочна инвестиция. А техническият анализ ще даде сигнал кога ще стартира възстановяването на цената на конкретна акция и докъде ще продължи ръста.

Код Компания Движение
на акцията
за 1 г.
Капитал
към активи
Капитал от 1 ред към
рискови активи
P/B Капитализация
към активи
DBK:xetr DEUTSCHE BANK 16.41 3.66 15.70 0.41 1.5%
GLE:xpar SOC GENERALE 36.78 4.48 14.50 0.54 2.5%
UBI:xmil UBI BANCA -13.36 8.00 11.48 0.32 2.6%
BARC:xlon BARCLAYS 36.80 4.82 15.60 0.65 3.2%
BPE:xmil BPER BANCA -7.74 7.51 13.89 0.42 3.2%
UCG:xmil UNICREDIT -23.82 4.58 9.04 0.39 3.2%
BNP:xpar BNP PARIBAS 35.22 4.44 12.90 0.74 3.3%
ISP:xmil INTESA SANPAOLO -0.29 6.75 13.90 0.75 5.1%
SAN:xmce BANCO SANTANDER 43.70 6.79 12.53 0.81 5.6%
LLOY:xlon LLOYDS BANKING 0.42 5.26 17.00 1.15 6.0%
HSBA:xlon HSBC HOLDINGS 52.87 7.38 16.10 0.92 6.7%
MDBI:xmil MEDIOBANCA 25.42 12.53 12.30 0.70 9.0%

Източник: Bloomberg

Банките са подредени според съотношението на пазарната стойност към активите им, което показва коя струва по-малко спрямо големината си. Италианските банки са едни от най-евтините сред водещите финансови институции в Европа.

Ubi Banca

Ubi Banca (UBI:xmil)

Ubi Banca (UBI:xmil)

Ubi Banca е една от най-евтините банки в Европа, когато се сравнява капитала и активите й. Тя обаче работи на загуба и финансовите й резултати се влошават поради отписването на лоши кредити. Ubi Banca има нужда от поне 2-3 милиарда евро нов капитал, за да подобри съотношение капитал към рискови активи, ако не отчита допълнителни загуби. Отношението на инвеститорите обаче се променя и графиката показва предимство за „биковете“ през последните три месеца, но банката остава изключително рискова за дългосрочна инвестиция и засега е подходяща само за сделки с малък хоризонт.

Banca Popolare Emilia Romagna

Banca Popolare Emilia Romagna (BPE:xmil)

Banca Popolare Emilia Romagna (BPE:xmil)

Банката има по-добри съотношения на капитала към активите, но също отчита съществено влошаване на резултатите си от лоши кредити. Акцията се покачва и на текущите си цени е добър вариант за покупка в очакване на продължаващ растеж. Рискът от инвестицията трябва да се контролира, като спад под нивото от 4 евро на акция ще е първият сериозен признак за промяна на тренда.

Unicredit

Unicredit (UCG:xmail)

Unicredit (UCG:xmil)

Акциите на Unicredit се покачват с по-бавни темпове, но тенденцията при тях е положителна докато са над 12 евро. Банката има нужда от най-много капитал, като предложените преди седмица нови акции за 13 милиарда бяха записани. Това е позитивен сигнал, въпреки че не се отрази на цената на акцията. Инвестицията в нея носи висок риск, защото може да се стигне до ново набиране на капитал, но перспективите са позитивни, докато цената е над 12 евро.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo (ISP:xmil)

Intesa Sanpaolo (ISP:xmil)

Акцията се възстановява, след като банката се отказа от идеята за сливане със застрахователната компания Generali. Импулсът за покачване ще се запази в краткосрочен план, но повечето от другите италиански банки изглеждат по-добра дългосрочна инвестиция по отношение на оценката си.

Mediobanca

Mediobanca (MDBI:xmil)

Mediobanca (MDBI:xmil)

Mediobanca има най-доброто съотношение на капитал към активите си, което се отразява и на по-високата й оценка спрямо италианските си конкуренти, но и спрямо европейските банки. Това прави акцията по-малко рискова от останалите и е подходяща за дългосрочна инвестиция, въпреки че не е толкова подценена и е близо до историческите си върхове от 10 евро.

Сред тези банки не е Banca Monte dei Paschi di Siena, която вече не се търгува и е най-големият риск за системата и за представянето на акциите в сектора. Покачването на книжата им през последните няколко месеца обаче е знак за промяна на пазарните нагласи.

Дисклеймър

Пробвали ли сте инвестиция в акции на световните финансови пазари? Пробвайте безплатно и без риск с над 18 000 акции в платформата ELANA Global Trader чрез демо регистрация