Доларът като главна заплаха за инвестициите в злато

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Златото и лихвените проценти намират все по-често пресечна точка във финансовите коментари. Повишаването на лихвата от Федералния резерв означава поскъпване на долара, което е лошата новина за ценните метали. Корелацията от минус 0.4 е значителна и това накара инвеститорите да затварят позиции в злато при първия по-сериозен пробив надолу на цената. В същото време основните страхове на пазара като Deutsche Bank и Brexit са изместени от предстоящото заседание на Федералния резерв. Слабостта на фондовите индекси беше и остава основен фактор за поскъпване на златото, но това не притеснява пазарните играчи. Дори реакцията на цените на останалите активи е много слаба.

Въпросът не е дали ценните метали остават най-добрият хеджиращ инструмент на пазарните рискове, а дали компаниите в сектора запазват статута си на добра дългосрочна инвестиция.

Настоящият спад на златото и лихвите

Да разгледаме първо повишаването на лихвите като фактор за поевтиняване на ценните метали. Това не променя фундаменталните причини за покупки на злато, защото търсенето на реалната суровина остава силно и само търговията с финансови инструменти е засегната от ръста на долара. За последния месец щатската валута отчете слаб растеж, а фондовият пазар стои на рекордните си стойности при ниска динамика на дневна база. Инвеститорите предпочитат да не реагират на предстоящото решение на централните банкери.

Сравнение движение на цената на златото, индекса S&P500 и валутната двойка EUR/USD от януари до октомври 2016 г. (Данни: Bloomberg)

Сравнение движение на цената на златото, индекса S&P500 и валутната двойка EUR/USD от януари до октомври 2016 г. (Данни: Bloomberg)

Остава вероятността спадът на златото да е следствие на изтегляне на печалби след 25% растеж от началото на годината, както се вижда от изолирания ефект върху останалите активи. Катализаторът на корекцията е пробивът надолу след три месеца на слаба динамика. Това не е знак за подобно силно движение надолу за други активи – еврото и щатските акции. В действителност, повишаването на лихвите стъпка по стъпка не би трябвало да притеснява инвеститорите, защото това почти не се отразява на доходността на дългосрочните правителствени облигации и не подкрепя съществено поскъпване на долара.

Златото остава добър инструмент за хеджиране на борсова корекция, най-вече под формата на договори за разлика или борсово търгувани фондове, които държат метала и отразяват точно изменението на цената му. Динамиката на цената му е значителна и по-добра идея е да се търгува активно, като експозициите се намаляват след всеки по-силен ръст на цената. Към момента златото прави корекция на възходящото си движение от началото на годината, като подкрепата се намира на нивата от 1 250 и евентуално до 1 200 долара за тройунция при нов спад. Активизиране на покупките при среброто ще има на нивата 17 и 16 долара за тройунция.

Инвестициите, свързани със злато – основно дългосрочно

Да обърнем внимание на сектора като възможност за дългосрочна инвестиция. Как тази корекция се отразява върху перспективата да държим сектора за година-две напред? Тя не би трябвало да е проблем, освен ако инвестицията е направена юли-август на високите нива, от които цената досега е надолу с 28%. Този силен спад показва, колко рискова е инвестицията в злато поради динамиката на цените. Най-голямата грешка е да се смята, че парите вложени в ценни метали са застраховани от негативния пазарен цикъл. Динамиката е значителна и това не се възприема добре от по-консервативните инвеститори. Въпреки това борсово търгуван фонд като GDX (включващ акциите на добивни компании) има своето място при изграждане на инвестиционен портфейл. Вложенията в него също трябва да се управляват активно. Корекцията носи възможността за добра покупка и за постепенно увеличение в портфейла според рисковия профил на инвеститора. Основната цел е да се притежава актив, който може да донесе 20-30% годишно, като в същото време промяната на лихвените нива ще има само краткосрочни ефекти върху цената.

Пробвайте безплатно и без риск търговия с валута и злато с различни инструменти с ELANA Global Trader