Монбат: Ефективност, ефективност, ефективност…

Avatar photo

Татяна Пунчева-Василева

ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

Монбат е една от най-разпознаваемите акции на българския капиталов пазар. Компанията направи едно от първите успешни публични предлагания на пазара в далечната 2006 г. и донесе редица радости, но и разочарования на инвеститорите. Летаргията на пазара през последната една година обаче пропусна да забележи редица видими новости при Монбат, които допълват заслужената й позиция на син чип на Българска фондова борса.

Причините за тази заслуга са няколко. За десетте години на публичност Монбат постигна 27% средно годишен ръст на приходите. Или казано по-просто – от компания с приходи от 100 млн. лв. тя вече е с приходи от 240 млн. лв. В същото време средната норма на оперативна печалба (EBITDA margin) e 16%, което е над средното за високо конкурентния сектор, в който оперира и то в период на голяма волатилност на пазара на борсово търгувани стоки. Още повече, че оловно-кисели акумулатори се правят от десетилетия, а повечето големи играчи са диверсифицирали, като произвеждат още много други неща освен батерии за автомобилния сектор.

Средната възвращаемост на капитала на компанията също е прилична – 14%, при под 10% в момента за дружествата в основния индекс на Българска фондова борса SOFIX и при значително по-малко заемен капитал от компаниите в същия сектор.

Всичко това е постигнато с инвестиции в разширяване на производството и утрояване на мощностите за рециклиране на стари акумулаторни батерии и олово в периода след финансовата криза. С рециклирането Монбат затвори цикъла си на производство и така си осигури както частична физическа „защита“ от волатилността на цената на оловото на международните стокови пазари, така и възможност за допълнителни доходи, когато пазарът го позволява.

Новият мениджърски подход в Монбат

Сега основната задача за Монбат е най-ефективно да използва мощностите си. Тази цел споделят както мажоритарният собственик от Приста ойл груп, така и миноритарните инвеститори с 25% от капитал ADM Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Доверието, което те си гласуваха взаимно, започва да се отплаща. Първият знак за това е поемането на голяма част от управлението в компанията от професионален мениджмънт с опит в корпоративната ефективност и преструктуриране. Последното вече дава резултати.

Каква бе 2015 г.?

Монбат завърши 2015 г. с по-добри резултати от предвещаващото предвид силно волатилното олово през годината. Цветният метал направи рязък скок в цената в началото на годината, след което поевтиня значително и то точно в активните за Монбат месеци – краят на лятото и есента, когато се купуват нови акумулатори. Разликата между най-високата и най-ниската точка в цената на оловото през годината достигна 20%, а рязкото движение затрудни пренасянето на по-високата цена върху крайната цена на акумулаторите. Така Монбат се озова със значително по-скъпи материали в началото на активния си сезон и при ръст в продадени обеми, което очаквано свали рентабилността на компанията.

Нормата на печалба на Монбат следва със закъснение промените в цената на оловото, обикновено с няколко месеца (виж графиката). Това обуславя и спада на нормата на оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA марж) под 10% едва през октомври.

Нормата на печалба на „Монбат“ следва със закъснение промените в цената на оловото (Източник: Блумбърг, Монбат)

Нормата на печалба на „Монбат“ следва със закъснение промените в цената на оловото (Източник: Блумбърг, Монбат)

Цена на оловото (Евро за тон) (Източник: Блумбърг)

Цена на оловото (Евро за тон) (Източник: Блумбърг)

Въпреки това Монбат загуби само 2 процентни пункта от консолидирания EBITDA марж – от 17.6% през 2014 г. нормата се понижи на 15.5% през 2015 г. Тук обаче има включен и еднократен извънреден разход заради наложена санкция в Сърбия, както поясни мениджмънтът на компанията. Ако се изчисти санкцията, Монбат губи само 1 пр. пункт от EBITDA нормата си и тя нормализирано е 16.46%. Това е добър резултат на фона на 16% средна норма за последните десет години, 11% средна норма в сектора и под 10% EBITDA марж за другия производител на акумулатори на Българска фондова борса – „Елхим искра“.

EBITDA, EBITDA, EBITDA…

За да постигне този резултат, мениджмънтът на Монбат е започнал активно да прилага нова програма за подобряване ефективността на компанията. По думите на ръководството става въпрос за прилагането на различни мерки за повишаването на оперативната ефективност на компанията, така че тя да може спокойно да носи 18% до 20% средногодишен EBITDA марж. По думите на ръководството на компанията мерките предвиждат по-ефективно рециклиране, по-оптимално управление на физическите запаси и по-добро планиране.

Фокусът върху подобряването на оперативната печалба на Монбат е напълно разбираем предвид акционерната структура на компанията. Той показва, че и големите, и малките акционери гонят еднакъв интерес, което може да е само в плюс за една компания. Обратното винаги е знак за затруднения в оперативно естество, а оттам и в крайната възвращаемост за инвеститорите.

Всичко това се случва на фона на растящи обеми на продадените акумулатори. Само през 2015 г. ръстът в обемите е 12%, при среден ръст от 7% през последните пет години. При продължаващото застаряване на автопарка в Европа и доброто позициониране на Монбат на Стария континент, компанията може да расте и с над средното за пазара, като консенсусният ръст в сектора се очаква да е между 4-5% в средносрочен план.

Със скромен растеж, дори само в обемите на продадените акумулатори, и подобряване на рентабилността на компанията, Монбат изглежда атрактивна и предвидима инвестиционна възможност на Българска фондова борса по няколко причини. Първо, заради корекцията в цената през 2015 г., която в момента оценява компанията на 11.5 пъти нормализираната й печалба за 12-те месеца на 2015 г. Това е около средния P/E показател за SOFIX в момента, но индексът включва и много компании, за които този показател е нерелевантен и съответно надценен. При 14% средна възвращаемост на капитала, след изчистване на еднократните ефекти, компанията изглежда оценена под потенциала си. В дългосрочен план и при изпълнение на плановете за повишаване на ефективността, ножицата „справедлива спрямо пазарна оценка“ се отваря още повече. Остава въпросът кога местният капиталов пазар ще открие катализаторът за адекватна оценка.

(Източник: Монбат, Елана трейдинг)

(Източник: Монбат, Елана трейдинг)

Информационният материал не е предназначен да служи за основа за инвестиционно решение.

Пробвайте търговия на БФБ безплатно и без риск с регистрация на демо на ELANA BG Trader.