ЕЦБ стимулира финансовите пазари, а не банките

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Четирите най-големи централни банки провеждат важните си заседания за лихвената политика си в рамките на една седмица. ЕЦБ и Японската централна банка дадоха знак, че са достигнали максималните равнища на стимули засега. Централната банка на Великобритания и Федералният резерв ще задържат лихвите без промяна и изненада може да има само в коментарите за състоянието на икономиката и дали евентуално не предстои някаква промяна в политиката. Банкерите в САЩ едва ли ще рискуват да нарушат крехкото равновесие на финансовите пазари с изтегляне на стимулите.

Какво означават отрицателните лихви?

Отрицателните лихви са върху резервите на търговските банки в централната банка, които надхвърлят нормативно изисквания размер на минималните резерви. В САЩ, където лихвите не са отрицателни, търговските банки получават лихвени плащания по резервите си. В еврозоната банките трябва да плащат, защото държат повече пари от необходимото. Тези резерви се увеличават и от „количествените улеснения“ с изкупуването на облигации от ЕЦБ. Банките се сблъскват с повече разходи за лихви заедно с намаляването на маржовете си. Това обяснява защо акциите на банките падат през изминалата една година. ЕЦБ създава пари, които не отиват директно за кредитиране, а убиват печалбите на банките. Тази политика вероятно ще продължи много дълго време, ако съдим по коментара на президента на ЕЦБ Марио Драги.

Ефектите на политиката от стимули

Банките не успяват да разширят кредитирането и да стимулират реалната икономика в желаните темпове. И няма основания да бъдат обвинявани за слабия успех на монетарната политика, защото те трябва да са фокусирани към жизнеспособни инвестиционни проекти или към кредитиране на платежоспособната част от населението. Напротив, изкуствените стимули създават риска от неефективно и прекомерно кредитиране, както стана с шистовия петрол в САЩ, или парите отиват към собствениците на активи като финансовите инструменти.

Акциите спечелиха много от количествените улеснения. Индексите в САЩ и Европа достигнаха до рекордни стойности, като растежът на цените има връзка с всяка нова инициатива на централните банки. Може да се спори доколко тази връзка е само пряка, но със сигурност стимулите на ЕЦБ и Фед влияят позитивно на настроенията на инвеститорите. Прекият ефект е само върху пазара на правителствени облигации. Централните банки станаха активен купувач на книжа, а търговските банки и инвеститорите ги последваха, защото нямат съществени алтернативи за покупка или за кредитиране.

Не бива да се обвиняват банките в Европа, че не са агресивни с кредитирането, особено в годините на европейската дългова криза, когато имаше прекалено много несигурност във финансовата система и в отпускането на заеми за компании. Проблемът е, че ЕЦБ използва същата логика отново и отново, рискувайки да влоши още повече печалбите на банките и да качи цените на облигациите по-високо. Bloomberg отчете, че държавните облигации на развитите страни с отрицателна доходност надхвърлят 7 трилиона долара. Това означава, че правителствата могат да харчат, без да се притесняват как ще обслужват дълговете си. А в същото време спестяванията ще губят своята стойност.

Как ще се отразят негативните лихви върху пазарите?

ЕЦБ даде сигнал, че достигна максимума в негативните лихви след година и половина на прилагането им без съществен резултат. Това не означава, че тези стимули няма да останат дълго време в сила. Вероятно нулевите лихви ще се задържат, от което ще се възползват индустриалните компании и големите европейски износители. Търговските банки ще страдат още от лихвената политика, заедно с продължаващия тежък процес на преструктуриране. Няма причини да се очаква значителна промяна на курса на еврото спрямо долара през следващите шест месеца, като едно слабо повишение на лихвите в САЩ няма да е достатъчно, за да засили щатската валута.

Въпросът, който вълнува бичи настроените инвеститори, е дали лихвената политика ще бъде достатъчна, за да продължи възхода на акциите. Европейските индекси паднаха значително за една година и разширяването на стимулите ще подкрепи връщането им към най-високите равнища. Процесът ще бъде бавен, защото инвеститорите са много предпазливи. Поскъпването на златото показа, че доверието в централните банки пада и че се търси защита на капиталите от негативните ефекти на тяхната политика.

Вторият казус е опасността от балон и силен спад на пазарите. Корекцията на фондовите борси изчисти донякъде този проблем. Икономическият растеж по света ще доведе до подобрение на печалбите и оценката на компаниите, но положителните резултати от това може да очакваме след време. Пазарите на държавен дълг изглеждат стабилни и докато няма инфлация, няма да има проблем с финансирането на правителствата и стабилността на цените на облигациите.

Негативните лихви не променят перспективите пред 2016 г. да стане една напрегната, но сравнително стабилна година за пазарите. През нея ще спечелят спекулантите, които купуват по-активно при всеки спад и вземат печалбите си при умерено възстановяване на цените.

Пробвайте безплатно търговия с европейски и американски акции в ELANA Global Trader