Как се развиват холдингите на борсата

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Възприемаме големите компании като барометър на борсата и като основен индикатор за икономиката на България. Зад имена като Монбат, Булгартабак холдинг, Спиди и Софарма не се крият само дружества с приходи и печалби в размер на десетки и стотици милиони, но и те привличат интереса на инвеститорите.

На заден план остават по-малките компании, най-вече холдингите, въпреки че те дават добра представа за състоянието на повечето сектори на икономиката. Холдингите имат разнообразни активи и осъществяват дейност в страната и чужбина. Разликата с големите компании на борсата е най-вече в мащабите на производството и в достъпа до кредитен ресурс.

Какво показват резултатите на бившите приватизационни фондове?

Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг Компании: Албена Инвест Холдинг, Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Капитал Холдинг, Индустриален Холдинг България, Синергон Холдинг, Стара Планина Холд, Фаворит Холд.

Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг
Компании: Албена Инвест Холдинг, Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Капитал Холдинг, Индустриален Холдинг България, Синергон Холдинг, Стара Планина Холд, Фаворит Холд.

Холдингите отбелязват намаление на приходите през първите три тримесечия на годишна база. Разликата в процентно изражение не е съществена, като само Синергон холдинг се откроява със сериозно изменение. Консолидираните приходи на останалите шест холдинга не отчитат изменения, които да намекват за влошаване на ситуацията в икономика. Не може да се говори и за подобрение с течение на годината, тоест продажбите не се покачват изненадващо през третото тримесечие. 2015-та ще остане в историята като година без растеж, като само отделни сектори и компании страдат.

Как стагнацията се отразява на печалбите на холдингите?

Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг Компании: Албена Инвест Холдинг, Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Капитал Холдинг, Индустриален Холдинг България, Синергон Холдинг, Стара Планина Холд, Фаворит Холд.

Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг
Компании: Албена Инвест Холдинг, Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Капитал Холдинг, Индустриален Холдинг България, Синергон Холдинг, Стара Планина Холд, Фаворит Холд.

Печалбите на холдингите също не показват еднозначно влошаване или подобрение. Динамиката по тримесечия е по-характерна за част от дружествата. Изводът за икономиката е по-скоро неутрален на фона на трудната среда за правене на бизнес и не може да се говори за сериозна криза. Динамичните резултати, обаче, засилват усещането на пазара към акциите като по-рискови и по-трудно прогнозируеми. Повечето холдинги поевтиняват с двуцифрен процент за последната една година въпреки разликите във финансовите им резултати. И докато те ни дават знак, че икономиката е горе-долу стабилна, същото не може да се каже за интереса на инвеститорите към акциите им. Причината е, че българските инвеститори не искат в портфейлите си сложни холдингови структури с неясни активи и най-вече без да е комуникирана стратегията за развитието на дъщерните дружества.

Прогноза за 2016 година

Поевтиняването на акциите на холдингите и възможността резултатите им да се подобрят, макар и с по-слаби темпове, ще доведе до краткосрочен ръст на акциите им. Това не се отнася само за бившите приватизационни фондове, но и за акциите на Химимпорт, Зърнени храни или Еврохолд България. Ликвидността в момента е много ниска и всяка поява на купувачи ще доведе до бързо покачване на акциите. Това, което не знаем, е кога ще стартира следващият ръст и какви фактори ще допринесат за обръщането на пазара. Най-логичният сценарий към момента е на пазара да навлязат краткосрочни спекуланти. Към тях ще се присъединят и спестяванията, които търсят по-висока доходност спрямо много ниските лихви. И ако станем свидетели на засилване на икономическия растеж у нас и в ЕС, 2016 година може да се окаже много добра за българския фондов пазар.

Пробвайте търговия на БФБ безплатно и без риск с регистрация на демо на ELANA BG Trader.