Софарма Трейдинг: Онези постоянни малки печалби

Avatar photo

Татяна Пунчева-Василева

ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

„Последователно“. Тази дума, за съжаление, рядко бива свързана с българския капиталов пазар. В някои случаи напълно резонно. В други не. Така например, тя седи естествено до Софарма Трейдинг, най-големият дистрибутор на лекарства в България.

Изграждането на солиден фундамент

Чисто фундаментално, от създаването си през 2007 г. до днес, Софарма Трейдинг не спира да увеличава и приходите, и печалбата си. За последните осем години първите са се удвоили, а средногодишният им ръст е малко над 12%. Печалбата също е по две, като изключение от последователния ръст е 2009 г., когато се понижава с 27%.

За деветте месеца на 2015 г. тенденцията е същата – приходите и печалбата отново се повишават, съответно с 5% и 18.6% на годишна база.

Приходи и нетна печалба на Софарма Трейдинг

Приходи и нетна печалба на Софарма Трейдинг

Причината за тези резултати са комплексни. Една от тях е в последователните усилия на компанията в разнообразяване на услугите си. От чист дистрибутор на лекарства при създаването си, сега компанията е много по-комплексна – дистрибутира медицинско оборудване, консумативи, козметика, витамини, хранителни добавки. Част от това портфолио е и от ексклузивни договори например с General Electric, Abbot, Aboca, Jamieson и др.

Така през 2015 г. Софарма Трейдинг вече е ключов играч и на болничния пазар, а последователно изграденото комплексно портфолио носи и възвращаемост за инвеститорите. Средната възвращаемост на капитала за компанията през последните пет години е 13%, като расте от 11% през 2010 г. на почти 17% в края на 2014 г. В края на септември 2015 г. вече е 19.7% на годишна база.

В същото време инвестициите в нови болници, които последните години бяха съществени, не подминаха Софарма Трейдинг. И това също рефлектира върху резултатите на компанията. Например, за деветте месеца на 2015 г. един голям договор за доставка на оборудване за болница Св. Иван Рилски в София донесе както добър приход, така и значителна печалба за дистрибутора, а оттам и за инвеститорите й. Нормата на брутната печалба от продажба на оборудване за периода е 30% при среден марж в дистрибуцията на лекарства далеч под регулаторно разрешените 7%. А в този бизнес борбата е за всяка базисна точка на маржа.

Точка за теб и точка за мен

Софарма Трейдинг е и сред компаниите на Българска фондова борса, които последователно споделят спечеленото с инвеститорите си.

През последните седем години компанията е разпределяла средно 79% от печалбата си, а средната дивидентна доходност за периода е 6.08% (на база ex-div day) или два пъти над средното за SOFIX.

Съотношение печалба и дивидент на акция и дивидентна доходност при Софарма Трейдинг

Съотношение печалба и дивидент на акция и дивидентна доходност при Софарма Трейдинг

Разбира се, за последното голямо значение има и фактът, че мажоритарен акционер в дружеството е фармацевтичният производител Софарма. Групата е била силна подкрепа за дистрибутора в първите години, когато той е изграждал фундамента си. Днес по-скоро вече е плод, който самата Софарма бере.

При настоящото развитие на бизнеса на Софарма Трейдинг и последователната й политика в миналото, съвсем естествено изглежда дистрибуторът да донесе добра дивидентна доходност и тази година. Евентуално разпределение от около 80% от печалбата за 2015 г. би следвало да рефлектира в дивидентна доходност от над 6%, което е в пъти над лихвите по депозитите в България, например, и отново два пъти над средната доходност за основния индекс SOFIX.

Висока пазарна оценка за Софарма Трейдинг

Разбира се, последователната политика на компанията не остана незабелязана за капиталовия пазар. Съответно пазарната оценката за компанията също се удвои за последните осем години от излизането си на борсата. Ако в първите години след дебюта си тя се търгуваше на нива от 7-8 пъти печалбата и, днес коефициентът цена/печалба вече е двуцифрен – почти 14 пъти P/E ttm. Потенциалът на дружеството за бъдещи печалби с комплексното си портфолио през следващите 12 месеца по-скоро я отрежда към средната за пазара оценка от 11-12 пъти печалбата й за 2016 г.

Риск под наблюдение

Допълнителна възвращаемост може да донесе и последователната политика по управление на просрочените вземания от болници. Това се случи през деветте месеца на 2015 г., когато лихвите, събрани от тези вземания, надвишиха лихвите, платени за оборотното банково финансиране, използвано за работата с болниците.

В това отношение обаче успеваемостта на Софарма Трейдинг все още е колеблива, макар разликата между двете да не тежи силно на резултатите на компанията, когато събраното не успява да надхвърли платеното. Освен това всяко допълнително разнообразяване на портфейла от услуги ще намали ефекта на това перо.

В дългосрочен план компанията вече обяви, че планира да навлезе и на пазара на дребно в България чрез франчайз на аптеки, както и да стъпи на сръбския пазар, където вече създаде маркетинг и търговско дружество. Ефектът от последните две крачки на Софарма Трейдинг обаче тепърва предстои.

Пълният анализ на финансовите резултати за Q3 2015 г. на „Софарма трейдинг“, подготвен от отдел „Анализи“, е достъпен за клиентите на ЕЛАНА Трейдинг.

Информационният материал не е предназначен да служи за основа за инвестиционно решение.

Познавате ли компаниите на Българска фондова борса? Регистрирайте демо на ELANA BG Trader и пробвайте търговия на БФБ безплатно и без риск с виртуални 10 000 лв.