Спиди набира скорост

Avatar photo

Татяна Пунчева-Василева

ръководител "Анализи", ЕЛАНА Трейдинг

Ако има акция на българския капиталов пазар, която набира скорост и като фундамент, и като инвестиционна позиция, то това е Спиди. Най-голямата куриерска компания Спиди отчете силни резултати за деветте месеца на 2015 г., а от началото на годината добави 18% към цената на акцията си.

Двуцифрените темпове на растеж се запазват

Най-голямата куриерска компания в България с около 37% дял от пазара през 2014 г. задържа двуцифрения темп на ръст на приходите си включително с новия бизнес в Румъния. През ноември 2014 г. Спиди придоби румънската компания ДПД Румъния, с което получи достъп до три пъти по-голям пазар. Последният обаче се различава като динамика от българския и това очаквано се отразява на груповите резултати на Спиди.

Въпреки това Спиди продължава да расте с двуцифрен темп. В България бизнесът е добавил 18% на годишна база за деветте месеца на 2015 г. до 64.6 млн. лв., като чисто куриерският бизнес в страната е нараснал с 12% до 52.7 млн. лв. Консолидирането на румънския бизнес добавя своя импулс. Спиди не дава точна разбивка на дейността си по страни, тъй като ги приема като единен пазар.

Една екстраполация на очакваните приходи на румънското звено за миналата година с данните към септември 2015 г. обаче показват, че и то расте с двуцифрени темпове. За деветте месеца на годината ДПД Румъния носи приходи от около 26 млн. лв. или една трета от бизнеса на групата, според разликата между индивидуалния и консолидирания отчет на Спиди.

Източник: Отчети на Спиди АД

Източник: Отчетите на Спиди

Рентабилността на Спиди очаквано надолу

В същото време рентабилността на групата очаквано се понижи заради по-ниската норма на печалба на румънския пазар. Той е фокусиран повече върху международните пратки и сегмента на индивидуални клиенти (C2C и B2C). Спиди е силна на ниво корпоративни клиенти (B2B), където и печели по-добре. Затова се очакваше с придобиването на румънската компания, рентабилността на групата да се понижи. Така консолидираната норма на нетна печалба на Спиди вече е 8.11% спрямо 11.1% година по-рано – точно преди да купи ДПД Румъния.

Целта оттук нататък е Спиди да приложи изпитаният си в България бизнес модел в Румъния и така да се върне отново на двуцифрена рентабилност. Това обаче означава инвестиции в румънското си поделение, които вече започват да се виждат и от които очакваме да видим възвращаемост след година-две. Например, през деветмесечието на 2015 г. са вложени 6.5 млн. лв. в обновяване на автопарка. Инвестирано е в софтуерното обезпечение на групата, което да подобри управлението на бързо растящия бизнес.

Потенциал за дивиденти

Въпреки задачите пред компанията, по всичко личи, че Спиди спокойно ще изпълни заложената си дивидентна политика – да разпределя поне 50% от печалбата. На индивидуална база, благодарение на преструктурирането на разходите и минаването към използването на куриерите като подизпълнители, компанията отчита 50% по-висока нетна печалба на годишна база до 10.4 млн. лв. Ако ситуацията се запази като до момента, Спиди би следвало да може да задели около 6.8 млн. лв. за дивидент. Последното, естествено, е решение на общото събрание догодина. Ако то се случи, към значителното поскъпване на акциите през последната една година, инвеститорите в акцията би следвало да добавят и около 3.6% дивидентна доходност на база текущите пазарни котировки.

Представяне на акцията на Спиди от началото на годината спрямо SOFIX (Източник: БФБ)

Представяне на акцията на Спиди от началото на годината спрямо SOFIX (Източник: БФБ)

Потенциал за инвеститорите

Възвращаемостта на капитала на компанията остава висока – над 25%, дори след значителното увеличение на капитала през есента на 2014 г. Подобна възвращаемост обуславя и по-високия коефициент на цена/печалба от 17x, на който се търгува компанията спрямо средното за пазарa.

А двуцифреният темп на растеж на Спиди съвсем не се е изчерпал. Това, гарнирано с висока възвращаемост за инвеститорите, показва, че за момента Спиди „доставя“ заявеното с излизането си на борсата от 2012 г. досега.

Пълният анализ на финансовите резултати за Q3 2015 г. на Спиди, подготвен от отдел „Анализи“, е достъпен за клиентите на ЕЛАНА Трейдинг.

Познавате ли компаниите на Българска фондова борса? Регистрирайте демо на ELANA BG Trader и пробвайте търговия на БФБ безплатно и без риск с виртуални 10 000 лв.

Информационният материал не е предназначен да служи за основа за инвестиционно решение.