Подценени метали

Avatar photo

Климент Робев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Евтините суровини не се ограничават само до спада на цената на петрола, който обичайно заема водещото място в новините и на платформите на спекулантите. Индустриалните метали също поевтиняха, въпреки че причините са по-различни и следват само икономическата логика: охлаждането на растежа в Китай, поскъпването на долара и огромните инвестиции в сектора.

През последните дни цената на медта достигна най-ниското си ниво за последните 6 години. И въпреки че е два пъти над равнището си отпреди 15 г., секторът е в криза, която предлага не малко възможности за инвеститори търсещи подценени активи.

Защо поевтиняват металите

Основните причини за ускорените разпродажби на метали са две. От една страна, щатският долар бележи силен ръст за последната една година и половина, включително и от очакванията за повишаване на лихвите от Федералния резерв през декември. Тенденцията за силен долар ще се запази поне до края на годината.

На второ място, но не и по важност, е бавният икономически растеж, както и забавящото се търсене на суровини от Китай.

Да очакваме ли възстановяване на цената на медта

Важно е да се отбележи, че Китай е основният потребител на медта, отговарящ за близо 50% от световното потребление. Металът се използва в строителството и инфраструктурата, а както знаем Китай държи първо място в тази област.

Ето защо е от особено значение за търсенето на метали, а оттам и за евентуално повишение на цената на медта, икономиката на Поднебесната империя да превъзмогне временните си затруднения. Отчетеното забавяне на индустриалното производство през октомври, както и най-ниският темп на растеж на инвестиционната експанзия в азиатската държава от началото на века, потвърди оформящата се тенденция.

На този фон, обаче, китайското правителство многократно показа, че е готово да действа в името на икономическия ръст. Предпоставките за това са налице: въвеждат се агресивни мерки за разхлабване на паричната политика на централната банка на Китай, които целят стимулиране на местната икономика. За справка, само за последните 12 месеца централната банка предприе шест понижения на основната лихва.

Какви са прогнозите за металите

Източник: Bloomberg

Източник: Bloomberg

Въпреки забавянето на глобалния растеж очакванията на анализаторите са, че търсенето от страна на Китай, както и от другите големи потребители, ще продължи да расте и през следващите 5 години. Същевременно, ниските цени на медта принудиха най-големия производител на суровината Glencore да намали добивите си с 400 хил. тона. Това рестриктивно действие вероятно ще се последва и от другите водещи производители и ще намери израз в по-съществено намаляване на предлагането.

А ръководството на Rio Tinto очаква медта да е най-бързо растящата суровина, когато започне възстановяването на пазара на метали.

Прогнозите за цените на металите не са еднозначни, като има и очаквания, че мечият пазар ще продължи още няколко години. Големите инвестиции в сектора през последните години доведоха до свръхпредлагане, за което е необходимо време да се изравни с търсенето. Цените са ограничени и от скъпия долар, защото еврото е под натиск, благодарение на стимулите на Европейската централна банка.

Графика на цената на медта за последните 15 години. Източник: ELANA Global Trader

Графика на цената на медта за последните 15 години. Източник: ELANA Global Trader

Цената за последните пет години е близо 60% надолу. Инвестиция на текущите нива е базирана на тест на възходящата тренд линия от началото на века. Допълнителен аргумент от техническа гледна точка получаваме и от ниските стойности на техническия индикатор RSI, отчитащ ниво на свръх продаденост на месечна графика. Психологическата подкрепа при 200 долара за 100 паунда съвпада с това равнище и прогнозира обръщане на тренда.

Как може да се инвестира в мед

Инструментите, чрез които може да се инвестира в медта, са договори за разлика върху фючърсни контракти или директно във фючърсни контракти, когато става въпрос за по-големи обеми.

Условията за търговия чрез тях в платформата ELANA Global Trader са следните:

Инструмент Тикер Комисиона Падеж

Минимален обем

Номинална стойност

Изискуем маржин

CFD COPPERUSJAN16 Не Да

500
паунда

1 006
долара

40
долара

Futures HGF6 Да Да

25 000 паунда

50 375
долара

3 400
долара

Важно е да се отбележи, че при търговия с горепосочените инструменти, е необходимо да се извършва т. нар. „рол“ – продажба на изтичащия контракт и покупка на следващия. Както договорите за разлика върху суровини, така и фючърсните контракти, имат дата на падеж, след която те стават неактивни за търговия. Обикновено датите на падеж са в края на всеки месец.

Информация относно текущите нива на „контанго“ при фючърсните контракти върху мед. Източник: ELANA Global Trader.

Информация относно текущите нива на „контанго“ при фючърсните контракти върху мед. Източник: ELANA Global Trader.

При конкретния актив всеки следващ контракт е по-скъп от предходния. Тази тенденция при търговията с фючърси е позната като „контанго“, което се явява разход за купувачите и приход за продавачите, имащи по-дългосрочен инвестиционен хоризонт. Горепосочените стойности са актуални към 23.11.2015 г. и е удачно да се наблюдават периодично предвид динамичния характер на търговията. На практика, означава, че разходът за инвеститора ще бъде около 1% за една година.

Алтернатива за инвестиция в метали

Покупката на акции на компании от сектора на добив на мед е алтернативен вариант да се инвестира във възстановяването на цената на метала. Неговият основен плюс е, че компаниите могат да донесат възвръщаемост за инвеститора дори и цената на медта да остане без промяна през 2016 г. На графиката можете да видите какъв доход от дивидент са осигурили най-големите компании в сектора.

Данни за изплатени дивиденти от най-големите медодобивни компании за последните 12 месеца. Източник: Bloomberg.

Данни за изплатени дивиденти от най-големите медодобивни компании за последните 12 месеца. Източник: Bloomberg.

Прогнозите за корпоративните печалби през 2017 г. са много позитивни към момента, защото анализаторите очакват подобрение на цените на металите. Водещите дружества ще запазят добра доходност въпреки вероятното съкращаване на дивидента в краткосрочен план. Инвестицията в тях е дългосрочна, като още няма сигнал за обръщане на посоката на пазара на метали и е необходим задълбочен анализ за всяка компания, преди да се включи в портфейла. Положителните перспективи за сектора, обаче, са достатъчен мотив да се проследи представянето му в бъдеще.

Опитайте безплатно и без риск търговия с мед с различни инструменти с платформата ELANA Global Trader