Банковите акции на дневен ред

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Повишаването на лихвите от Федералния резерв вероятно ще стане факт до края на годината. С него вървят и опасенията, че банките ще имат нужда от още капитал, за да отговорят на повишените изисквания на регулаторите. Някои от водещите банки са застрашени от намаление на рейтингите им, а годините на експанзия и агресивно навлизане на нови пазари тежат на финансовите им резултати и изискват преструктуриране на дейността. Освен това пазарният цикъл не е в такава фаза, която да стимулира по-доброто представяне на банковите акции.

Тогава защо книжата на големите банки се движат нагоре?

Deutsche Bank ще подскаже отговора на този въпрос. Банката е пример за повратния момент, в който се намира индустрията. Но и за отношението на инвеститорите към целия процес. Новото ръководство стартира преструктуриране на дейността и промяна на стратегията. Този процес ще изисква поне две години за изпълнение, през които ще бъдат продадени активи, ще се намали броя на служителите и ще се спрат дивидентите. Мерките имат за цел да подобрят нормата на печалба и по думите на изпълнителния директор, да направят така, че Deutsche Bank да не е най-евтината от големите банки. Именно последното послание успокои инвеститорите в акцията и тя не се срина след изненадващата загуба за миналото тримесечие поради обезценката на активи. Много от другите големи банки също са в процес на преструктуриране и фокусиране към основната им дейност на кредитор и партньор на мултинационалните корпорации.

Източник: Bloomberg

Източник: Bloomberg

Другата причина, конкретно за американските банки, е повишаването на лихвите от Федералния резерв. Положителната реакция за банковите акции се дължи на очакванията за ръст на нетния лихвен марж, или разликата между лихвите по депозити и кредити, формиращи печалбата на банките. Повишаването на основната лихва ще покачи повече цената на кредита, отколкото плащанията по депозитите. Щатските банки, обаче, се справят по-добре от европейските си конкуренти и при текущата конюнктура. Нетният им лихвен марж е по-висок, особено при по-малките регионални банки. Разликата във възвръщаемостта на капитала е дори още по-голяма, както се вижда от първата графика. Тя тепърва ще се разраства, когато се реализират резултатите от повишаването на лихвения марж.

Най-евтините от големите банки

Банките, които струват по-малко от собствения си капитал, са предимно европейски. И за това има основателна причина – лошите кредити не са изчистени и дейността нe е преструктурирана достатъчно, за да се реализират добри резултати. Дори най-силно пострадалите щатски банки от кризата през 2008 г. – Citigroup и Bank of America – носят по-висока възвръщаемост на капитала и се търгуват на ниски коефициенти цена/печалба, съответно 10 и 12.

Източник: Bloomberg

Източник: Bloomberg

Никоя инвестиция в банка днес не е застрахована от лошите новини по подобие на Deutsche Bank. Вероятно броят им ще се увеличава. Още един пример – британската Standard Chartered даде обратен ход на експанзията си развиващите се пазари, съкращава персонал и набира нов капитал. Преструктурирането и новият фокус на дейността са важни, но новината за емисията акции допринася най-много за спада на цената. Това не трябва да плаши инвеститорите, които ще заложат на възстановяването на резултатите за период от една-две години. „Евтините“ банки вероятно ще започнат или ще ускорят процесите на преструктуриране.

Как да се инвестира в банковите акции?

Да се купува след корпоративна новина довела до спад на някоя банкова акция, разбира се, след проучване на причините, е вариант да се инвестира дългосрочно с цел положителните ефекти от преструктурирането. Такава акция е Deutsche Bank – ниска цена и план за преструктуриране. Не е необходимо да се инвестира веднага след новините, от които има негативна пазарна реакция. Дори е препоръчително да се изчака и технически сигнал за обръщане на тренда. Този тип инвестиция е дългосрочна и ще зависи от резултатите от преструктурирането. Друг вариант е да се добави акция на някоя от банките с по-висок нетен лихвен марж или възвръщаемост на капитала. Спекулантите може да търгуват по тренда, след като някоя банка обяви намерения за увеличение на капитала (продажба на акции) или обяви, че продава активи (покупка на акции).

Покупка на борсово търгуван фонд (ETF) на банковия сектор ще разчита повече на възстановяване на целия сектор, което е по-характерно за началото на икономическия цикъл, отколкото за късен етап, в какъвто се намира САЩ. Но нулевите лихви и предстоящата промяна в монетарната политика правят трудно сравнението с историческото представяне на сектора. Борсово търгуваните фондове (ETF) намаляват до минимум корпоративен риск.

Безплатен курс от ЕЛАНА Трейдинг: Кога ни трябват борсово търгуваните фондове (ETF) – 17 ноември 2015 г., 18:30 ч.

Искате ли да пробвате инвестиция в акции? Пробвайте безплатно и без риск ELANA Global Trader с най-голямото разнообразие от акции и финансови инструменти