Технологичните акции – цената срещу перспективите

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Технологичните акции остават най-интересните на фондовия пазар. NASDAQ Composite се задържа три месеца над равнището от 5000 пункта, преди корекцията на борсата в САЩ да постави два много важни въпроса. Първият е дали няма нов технологичен балон и ако това не е така, кои акции ще водят сектора нагоре.

Какво трябва да знаем, когато оценяваме технологични акции?

Оценката на технологичните компании е по-различна от подхода към останалите акции. Печалбите обичайно остават на втори план и инвеститорите сравняват компаниите по техните приходи. Това е наследство от 90-те, когато се оценяваха идеи и иновации, които още не са намерили приложение и за които трябваха години да се реализират. Днес големите технологични компании имат значителни приходи, но невинаги и възвръщаемостта на традиционните акции. В този сектор е много трудно да се определи къде се намира една компания по отношение на цикъла на своите продукти. От друга страна, новите разработки може да се окажат или много успешни, или инвестиция на загуба. Тоест, прогнозите за приходите са изключително трудни, а резултатите изненадващи.

Технологичните компании, които е най-трудно да се оценят, имат много малко история или продуктите им са без аналог. От друга страна, дружествата с голяма капитализация вече са добре познати и по-лесни за оценка. Голямо предимство, особено за инвеститори без опит в този сектор, е значително по-малкия им риск. Компании като Facebook, Apple или Oracle, са познати марки, имат водещи пазарни позиции и отлични баланси. Но въпреки това повечето от големите технологични компании имат високи коефициенти цена/продажби (P/S) и сравнително нисък темп на растеж на приходите им за последните три години. 25-те най-големи в САЩ имат средна стойност на P/S от 4.56 при само 13% средногодишен растеж на продажбите.

Преценката за технологичните акции: Растеж или печалби

Следващата стъпка е да се преценят шансовете за растеж на компанията. Ако компанията се търгува на висок коефициент P/S и същевременно има силни темпове на растеж, трябва да се акцентира върху това дали растежът ще продължи. Инвеститорите купуват акцията поради тези две причини и ще продължат да го правят в бъдеще. Но има и един много важен детайл – дали компанията е ориентирана към масовия потребител или е чисто технологична. И в двата случая тя генерира приходи, но разликата е в нормата на печалба и в устойчивостта на растежа.

Възвръщаемостта интересува инвеститорите в най-голяма степен. При технологичните компании, както стана ясно дотук, печалбата е на втори план зад приходите. Но ако говорим за установени имена като Apple, Intel или Microsoft, инвеститорите искат възвръщаемост. Тези три компании имат по-нисък коефициент цена/печалба от средното за пазара и вероятно ще запазят разликата с останалите. Продуктите им са ориентирани към широк кръг потребители и те имат водещи пазарни позиции от години. Те ще останат „по-евтини“ и печалбите за акционерите ще идват от темповете на растеж. Поради това е нормално да носят печалби, да натрупват парични средства и да раздават дивиденти. Близо половината от технологичните компании с над 500 млн. долара пазарна капитализация имат Р/Е по-ниско от 30. Както се вижда на следващата графика, само една четвърт от тях реализират загуби.

Колкото по-малка е една технологична компания, толкова по-малко вероятно е тя да има печалби. Сред извадката от 841 дружества на щатския пазар, 66% имат отрицателно Р/Е. Останалите почти всички се припокриват с бройките на компаниите с над 500 млн. долара капитализация.

И така, да се върнем към въпроса – в какви технологични акции да се инвестира

Най-големите компании дават добри възможности за инвеститорите, които търсят по-атрактивни коефициенти за оценка, защото те вървят и с по-нисък риск. Освен това някои от тях са насочени към масовия потребител, откъдето идва потенциала за растеж на щатската икономика.

По-малките компании са скъпи, доколкото може да се оценяват с коефициентите, защото са търсени от рисково настроените инвеститори. Изборът става с преценка за перспективите пред отделните продукти, без да се обръща внимание на сравнението с коефициенти. Печалбите могат да бъдат много големи, но зад тях стои и много работа.

Знаете ли, че най-голямата българска ИТ компания Сирма Груп Холдинг провежда IPO?

Регистрирайте се за онлайн среща с ръководството на Сирма Груп Холдинг на 12 октомври 2015 г., 17 ч.