Happy Birthday, dear SOFIX!

sofix
Avatar photo

Димитър Георгиев

ръководител "Финансови пазари", Елана Трейдинг

Сред най-честите пожелания за рожден ден обикновено включваме дълъг живот и големи печалби. Въпреки безспорно непразничното настроение на инвеститорите на БФБ напоследък, със сигурност всички ще се обединим върху същите пожелания и по случай 15-годишния юбилей на SOFIX.

Да, най-старият и представителен индекс на БФБ – SOFIX – навършва 15 години на 20 октомври 2015 г.

Как се чувства сега „тийнейджърът” SOFIX?

SOFIX има труден пубертет. През 8 от тези 15 години бях непосредствен наблюдател и активен участник на пазара и не си спомням по-минорно настроение от сегашното. Дори сривът 2008-2009 г. (86% срив от върха до дъното) в по-голямата си част се възприемаше като „здравословна корекция“, и общото мнение бе, че това е временна нестабилност на пазара, който бързо ще се върне към „обичайните“ си ръстове. Оптимизмът не бе напуснал трейдърите тогава.

Ситуацията в момента, обаче, е коренно различна и до болка позната, и повтаряна хиляди пъти – срамно ниски обороти, символична ликвидност, твърде големи пазарни спредове, липса на достатъчно качествени компании и др. А в по-общ план – недостатъчно конкурентна икономика, политическа несигурност, противоречиви законови промени, имащи отношение към капиталовия пазар и т.н.

Детството на SOFIX?

Историята, обаче, показва, че дългосрочно SOFIX се представя впечатляващо. 15 години е достатъчно дълъг срок, за да си позволим по- глобални сравнения дори и със стари индекси като американския Dow Jones Industrial Average (DJIA), стартирал през 1896 г., и немския DAX с история от 1959 г.

Ето какво показват цифрите, когато сравняваме SOFIX с DJIA и DAX, като селектираме 5-годишни периоди:

  Стойност

DJIA
1896-2014

Стойност

DAX
1959-2014

Стойност

SOFIX
2000-2014

Средна годишна възвръщаемост на индекса за всички петгодишни периоди от създаването си 5.2% 6.1% 10.0%
Общ брой петгодишни периоди с ръстове 81 39 5
Общ брой петгодишни периоди със спадове 31 12 5
Средна годишна възвръщаемост на позитивните пет годишни периоди 9.0% 9.5% 35.6%
Най-добър позитивен пет годишен период 25.7% 27.0% 59.5%
Средна годишна възвръщаемост на негативните петгодишни периоди -4.9% -4.9% -15.7%
Най-слаб негативен петгодишен период -21.4% -9.4% -27.9%

 

Цифрите са още по-впечатляващи, когато избираме двугодишен период:

  Стойност

DJIA
1896-2014

Стойност

DAX
1959-2014

Стойност

SOFIX
2000-2014

Средна годишна възвръщаемост на индекса за всички двугодишни периоди от създаването си 6.1% 7.0% 20.6%
Общ брой двугодишни периоди с ръстове 80 32 9
Общ брой двугодишни периоди със спадове 35 22 4
Средна годишна възвръщаемост на позитивните двугодишни периоди 13.6% 18.5% 42.2%
Най-добър позитивен двугодишен период 40.2% 37.1% 95.7%
Средна годишна възвръщаемост на негативните двугодишни периоди -10.9% -9.6% -28.1%
Най-слаб негативен двугодишен период -44.0% -32.9% -50.8%

Тези данни съдържат в себе си богата информация и могат да бъдат обект на задълбочен анализ – в тях има и добри, и лоши „новини“. Основното, обаче, е че пазарът е показвал, че може да генерира печалби – и дългосрочно, и краткосрочно. И той не е загубил това си качество.

sofix-futureА следващите петилетки на SOFIX?

Позитивното бъдеще на SOFIX e функция от много фактори. Един от най-съществените е наличието на добри емитенти. На пазара има достатъчно много инвеститори – и местни, и чужди. Лихвите са ниски, кешът е в изобилие – и по света, и у нас. Активите на пенсионните фондове са грамадни (8 млрд. лв.) на фона на капитализацията на пазара (също 8 млрд. лв.), а на потенциалните чуждестранни инвеститори – космически. Достатъчно кеш има дори в голяма част от домакинствата у нас (40,9 млрд. лв. по данни август 2015 г.), в управляващите дружества, в банките и т.н.

Почти не останаха, обаче, качествени емитенти с добър бизнес модел, прозрачен мениджмънт и достатъчно голям free float. Основателни претенции можем да имаме включително към част от настоящите компании от SOFIX. Все по-осезаемо се чувства липсата на акциите от близкото минало – Оргахим, ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ/ ЕЛАРГ, Каолин, Благоевград БТ, София БТ, Девин, четирите дружества от групите EVN & Енерго про, Пампорово и др. На тяхно място не се появи почти никой през последните 7 години. Сред малкото позитивни изключения са компании като Спиди. Въпреки познатия скептицизъм, акциите на куриерската компания са поскъпнали със 100% от 2012 г. насам (от листването на компанията), така че освен раздадените дивиденти, този нов емитент е дал възможност и за капиталова печалба.

И, разбира се, добра новина е най-новият борсов кандидат – Сирма Груп Холдинг. Най-голямата българска IT компания от най-динамичния сектор в страната е достатъчно дръзка, за да опита сега борсов дебют. И то със щедър valuation, изчисляван преди година, предлагащ значителен P/S ratio discount в сравнение с аналогични компании от Източна Европа и света.

Ако ние всички пазарни участници отметнем дебелото одеяло на негативизма, с което отдавна сме се опашкулили, и дадем шанс на компания като Сирма да реализира основната функция на капиталовия пазар, този пример може да се окаже заразителен и за други компании, и така България отново да стане пазар, за който се говори. Пазар, който да има достатъчно емитенти с опитни мениджъри, които говорят чужд език и имат опит в общуването със света. Пазар с емитенти, които може да покажем на света. И които на първо място – да радват местните инвеститори.

Честит юбилеен месец на всички инвеститори!

Нека следващата петилетка да е по-печеливша. 🙂

Пробвайте Българска фондова борса безплатно и без риск