Агрия – акция с амбиции срещу труден пазар

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Агрия Груп Холдинг увеличава значително инвестициите си през следващите няколко години. Плановете на компанията са ясни – да инвестира в инфраструктурата си за съхранение и транспорт на зърно, с което да увеличи експортния си потенциал, както и да придобие повече земя и да развива производството си. Но акцията на Агрия не реагира след разпространената през юли информация за бъдещо увеличение на капитала, както и за възможността да започне да разпределя дивидент.

Какво предстои пред Агрия?

На първо място да осъществява инвестиционната си програма и едновременно с това да я финансира. Новите планове не трябва да се разглеждат като промяна в политиката, а като разширение на вече успешния модел за генеричен растеж на холдинга. Инвестициите включват увеличение на складовия капацитет с една четвърт; нови транспортни средства и логистична инфраструктура. Приходите на компанията ще имат пространство за реално увеличение със съответния процент на разширяването на базата, без в това да се включва ефекта от промяната на цените на зърнените продукти.

Прогнозите на Агрия за тази година сочат близо 15% нарастване на приходите на годишна база, следвано от 12-13% повишение и за всяка от следващите две години. Нормата на печалба се очаква да се подобри от 10 на 12% за периода.

Как ще се финансира инвестиционната програма?

Реализираната печалба засега не се разпределя като дивидент. Финансовият резултат, заедно с увеличението на заемите, ще осигури част от ресурса. При печалба от 15 млн. лв. и поддържане на съотношение дълг към собствен капитал от 1, това означава годишен ресурс от 30 млн. лв. за увеличение на баланса. Емитирането на нови акции е добър вариант да се ускорят инвестициите и да се увеличи търговията по позицията, което да затвърди мястото й сред сините чипове у нас.

Агрия постепенно се превръща в една от големите и най-интересни компании на фондовата борса по отношение на финансовото си представяне. Акцията се търгува пет пъти над годишната си печалба, с което малцина компании у нас може да се похвалят.

Увеличение на капитала с последваща дивидентна политика е най-добрата новина за развитието на дружеството. За пазара това ще означава дивидентна акция, която отговаря на предпочитанията на дългосрочните инвеститори, но и на спекулантите, търсещи потенциала за растеж на резултатите и динамиката в новините.

Какво да очакваме до края на годината?

Преди месец цените на пшеницата и царевицата на световните борси бяха много високи. Покачването им се дължеше на опасенията за ефекта от сушата в САЩ, но докладите за реколтата в Източна Европа се оказаха много добри и върнаха цените надолу. Зърното е евтино в доларово отношение, но щатската валута поскъпна значително за една година и ще подкрепи износителите у нас.
Единствен проблем е, че потенциалът за растеж изглежда ограничен след три години на излишък на пазара на зърно. Добрата реколта на пшеница у нас, която според оценки ще надмине по количество и качество миналогодишната, ще задържи ниските цени на новата продукция. Ефектът от валутния курс на годишна база ще бъде компенсиран от намалението на световните цени.

Поради това може да очакваме увеличение на приходите на Агрия само от повишаване на количествата на производството и на търгуваното зърно. Но дори и да не се осъществи прогнозата за 15% растеж на приходите, инвеститорите предпочитат да гледат крайния финансов резултат.

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг имат достъп до подробния анализ на Агрия Груп Холдинг с оценка и ценова препоръка.

Пробвайте сега търговия на Българска фондова борса от всички мобилни устройства – на ELANA BG Trader