Скъпо ли е златото?

Злато
Avatar photo

Климент Робев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Основен катализатор на движенията на финансовите пазари през последните месеци съвсем естествено са очакванията и спекулациите относно бъдещите действия на Федералния резерв. Златото е особено чувствителен актив, що се касае до намеренията на централните банкери отвъд Океана. Това е така, защото е един от предпочитаните инструменти на инвеститорите за застраховане срещу инфлация, която има пряко отношение с провежданата монетарна политика на САЩ.

Ето защо последното заседание на ФЕД беше дългоочаквано събитие от страна на инвеститорите в благородни метали. То се проведе на 16-17 юни и от него стана известно, че Федералният резерв запазва лихвените си равнища без промяна, но според централните банкери подобряването на пазара на труда в САЩ вероятно ще доведе до увеличение на процентите през настоящата година. В допълнение, само двама от 17-те банкера смятат, че централната банка трябва да изчака с покачването на лихвените проценти до 2016 г.

Исторически е доказано, че в такава макроикономическа среда (на повишаващи се лихви в САЩ), златото не се представя толкова добре. При равни други условия, когато реалните лихвени проценти се установят над 2%, инвеститорите преразглеждат трайно инвестиционната си нагласа спрямо жълтия метал Не така стоят нещата при тези благородни метали, които имат по-съществено индустриално приложение. И докато при златото то e под 10%, то среброто има многостранна употреба. От една страна, то се възприема като инвестиция, съхраняваща стойността на парите във времето, но същевременно притежава и най-голямата електропроводимост сред металите. Това го прави важен индустриален материал с основно значение за множество индустрии. Същевременно, 60% от платината намира широко индустриално приложение най-вече в автомобилния и бижутерския бизнес.

Въпреки не дотам благоприятния фундамент за златото, към днешна дата то се намира на твърде високи нива спрямо платината и среброто. Факт, който допълва тезата, че може да видим нови годишни дъна, но и същевременно възможност да се възползваме от временния дисбаланс между активи от един и същи клас.

Как можем да се възползваме?

Нашата цел е да се възползваме от исторически високите нива на златото спрямо другите благородни метали. Тоест да продадем злато и да закупим платина или сребро. Нека да разгледаме отделно двете ситуации.

1. Злато и платина

Графика на номиналната разлика между злато и платина към 23 юни 2015 г.

Графика на номиналната разлика между злато и платина към 23 юни 2015 г.

Предвид исторически високите нива на спреда между злато и платина, описани на графиката, удачна възможност би била да се възползваме от евентуално понижение на разликата между двата метала. Това би могло да стане посредством продажба на злато и покупка на платина, като е особено важно обемът да е идентичен. Двата метала могат да се търгуват, както следва:

  • Като валутна двойка – Под формата на валутна двойка на валутните пазари или т.нар. спот търговия (спот пазар).
  • Чрез фючърсен контракт – Дава възможност за търговия на регулирана борса, но се характеризира със сравнително високи обеми. За справка, един фючърс върху злато кореспондира на 100 тройунции, а върху платина на 50 тройунции. Тоест за да е еднакъв обемът на търговия, е необходимо да продадем един контракт на злато и да купим два на платина. Фючърсните контракти се характеризират с давност на своя живот, тоест имат определени дати, на които падежират, както и с транзакционни разходи при покупка и продажба.
  • Чрез договори за разлика – Сходен начин за търговия, като този с фючърсните контракти. Разликата е, че минималният обем е съществено по-нисък (минимумът е 1 тройунция) и не е необходимо да се заплаща комисиона при покупка или при продажба.
  • Чрез борсово търгувани фондове – Борсово търгуваният фонд (Exchange Traded Fund – ETF) е взаимен фонд, който се търгува на фондовите борси под формата на традиционна акция. Обикновено следи движението на определен борсов индекс, икономически сектор или суровина. Злато може да се търгува чрез борсово търгуваните фондове GLD и GDX. Най-популярният фонд, който следи представянето на платината е ETFS Physical Platinum (PPLT:arcx).

2. Злато и сребро

Графика на съотношението между злато и сребро към 23 юни 2015 г.

Графика на съотношението между злато и сребро към 23 юни 2015 г.

Съществува финансов инструмент, който директно отразява зависимостта между златото и среброто и се търгува при условия сходни с тези на всяка една валутна двойка – XAU/XAG. Разбира се, и горепосочените начини за търговия също са възможни.

Прогнозирането на финансовите инструменти е предизвикателство, както за независимите трейдъри, така и за големите институционални участници. Ето защо удачен и същевременно професионален подход е да се възползваме от подобни исторически дисбаланси на активи от един и същи клас, предвид същественото редуциране на пазарния риск, с оглед на еднородния характер на разгледаните инструменти.

Пробвай безплатно и без риск търговия със злато с различни инструменти с ELANA Global Trader