В търсене на доходност

В търсене на доходност
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Лихвите по депозити се понижиха значително, а това е едно от условията за повишаване на интереса към инвестициите в акции. Спестителите ще търсят повече рискови вложения, за да подобрят доходността си от вече осезаемо по-ниските нива. Но този процес е дълъг, тъй като сключените дългосрочни депозити все още са в сила на високите лихвени равнища.

Как се адаптират българските вложители към понижението на лихвите

Статистиката на БНБ показва, че лихвените нива в банковата система по нови депозити за период над 6 месеца са около 3% в момента. Преди две години това са равнищата на депозитите за 1 месец, а те в момента се стабилизират на ниво от около 1% на годишна база. Подобна е тенденцията и при депозитите в евро.

Лихвени равнища по нови депозити в лева в %

Лихвени равнища по нови депозити в лева в %

Средните лихвени нива за всички депозити все още са високи, тъй като дългосрочните депозити не са изтекли. Това ще се случи с течение на времето, тъй като всички нови депозити се сключват по вече ниски лихви.

Реакцията на вложителите се вижда най-ясно в следващата графика, която отразява промяната на депозитите.

Промяна на обема на депозити в лева на годишна база

Промяна на обема на депозити в лева на годишна база

Тенденцията през 2013 г. и част от 2014 г. беше към намаление на по-краткосрочните депозити на домакинствата в лева и в евро. От средата на миналата година, когато стана кризата с КТБ и намалението на лихвите се ускори, се наблюдава най-силно нарастване на депозитите с договорен матуритет от 6 до 12 месеца. Със същите темпове за последните шест месеца спадат депозитите от 3 до 6 месеца. Депозитите над 1 година продължават да се покачват като цяло, но при новите вложения има ясно очертан отлив от най-дългосрочните. Промяната в края на 2014 г. се дължи на изплащането на гарантираните влогове в КТБ, като от това най-силно е увеличението в депозитите до една година. Изводите, които може да се направят от сравнението на депозитите, включително и новите в евро и лева, са следните:

  • Спестителите преминават към депозити, които имат малко по-дълъг матуритет, което компенсира намалението на лихвите за последната една година. Тоест, 6-месечните депозити преди една година имат лихви, които са подобни на нивата на 1-годишните в момента.
  • Липсата на съществена разлика между лихвите по депозити до и над една година води до оттегляне на интереса към дългосрочните продукти. Обемите на депозитите над една година растат много по-слабо.

Кога да очакваме придвижване към капиталовия пазар

Депозитите над 1 година отговарят най-добре на изискванията за инвестиция на фондовия пазар – дългосрочен хоризонт и очакване за по-висока доходност. Нереалистично е да се счита, че обемите на средствата ще бъдат едно към едно. Най-вероятно малък дял ще отиде към капиталовия пазар.

Отговорът на въпроса „кога“ става ясен, когато се сравни ръста на дългосрочните депозити отпреди две години спрямо сега и следващите няколко месеца. Големият ръст от втората половина на 2012 г. не се повтори през миналата, но и нямаше намаление. Най-силен растеж на депозитите има през втората половина на 2013 г., а те предстои да падежират до края на тази година и началото на следващата. 18-месечните и 24-месечните депозити изтичат в момента и лихвите по-тях са с 2-3% по-ниски. Обемите на депозитите над 18 месеца, които ще падежират, са средно 30 млн. лв. месечно през 2015 г., а половината от тях са стояли в банка над 2 години. Така че много е вероятно всеки месец част от тези средства да се запътят към капиталовия пазар.

Но ако перифразираме загадката за яйцето и кокошката, въпросът е кое ще е първо – покачване на борсата, което да привлече парите от депозитите или капиталовите потоци от депозитите, които да доведат до повишение на акциите. Виждам предпоставки за второто, но практиката подсказва, че ръстът на пазара е първопричина за привличане на капитали.

Актуални котировки на акциите на Българска фондова борса

Пробвайте безплатно и без риск инвестиция в български акции с ELANA BG Trader