Какво да очакваме от Централната банка на САЩ?

ФЕД
Avatar photo

Климент Робев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Една от големите дилеми през настоящата година е дали Централната банка на САЩ ще повиши основния си лихвен процент за първи път от 2006 година насам. След като по време на редовното си заседание през месец октомври, Федералният резерв официално преустанови програмите за количествени улеснения, следващият естествен ход на институцията е именно покачване на основната лихва. Налице са и фундаменталните фактори за това, след като вливаната доларова ликвидност в продължение на шест години даде необходимия резултат. За този период станахме свидетели на съществено подобряване на безработицата (от 10% през 2009 г. до 5.6% към днешна дата), а същевременно с това инфлационни тревоги на практика липсват.

Сметки за дълга

Съществуват обаче сериозни поводи за притеснения във връзка със задлъжнялостта на САЩ. Графиката по-долу показва експоненциалното нарастване на националния дълг на страната през последните няколко десетилетия. Всъщност, откакто Барак Обама бе избран за президент, американският държавен дълг се e увеличил с над 7 трилиона долара, а в момента той е повече от 5 000 пъти по-голям, отколкото е бил, когато Федералният резерв е създаден през 1913.

Графика на държавния дълг в САЩ

Графика на държавния дълг в САЩ

За справка, ако се вземат всички форми на дълг в Америка и сумата се раздели по равно за всяко лице, то всеки американец ще дължи близо 190 000 долара, а само лихвите, които трябва да се погасят възлизат на около 8 000 долара на глава от населението. Предвид тези стряскащи цифри допълнително поскъпване на доларовия дълг е меко казано нежелано, но евентуално повишаване на лихвените нива на ФЕД вероятно ще доведе именно до това, а оттам и до криза в развиващия се свят. Това обяснява липсата на увереност от страна на председателя на Федералния резерв – Джанет Йелън. През последните месеци тя подготвяше пазарите за подобен ход, заявявайки, че Централната банка на САЩ ще бъде търпелива, преди да започне да нормализира курса на паричната си политика, но без категорична конкретика.

Как Централната банка на САЩ си представя следващите 3 години?

Все пак до вдигане на основния лихвен процент в един момент неизбежно ще се стигне, като едва на последното си заседание за миналата година, което се проведе на 18 декември 2014 г., Централната банка на САЩ даде ясен сигнал, че възнамерява да повиши основната си лихва тази година, но по всяка вероятност не и преди април месец. В допълнение, от публикуваната стенограма на заседанието централните банкери отвъд Океана потвърдиха своите намерения, дори и при текущото потиснато състояние на инфлацията.

За справка, долупосочената графика, олицетворява вижданията на централните банкери на САЩ относно лихвените ставки за идните 3 години.

Прогнозни стойности на членовете на ФЕД относно промяната на основната лихва в САЩ

Прогнозни стойности на членовете на ФЕД относно промяната на основната лихва в САЩ

Инвеститорите са изключително чувствителни по отношение на всеки намек, засягащ монетарната политика на Федералния резерв. Ето защо евентуална промяна на лихвата несъмнено ще доведе до съществено повишаване на динамиката на финансовите пазари.

Какво да очакваме при финансовите инструменти

Нека разгледаме как това би се отразило на основните финансови инструменти:

Графика на щатския пазарен индекс S&P 500 на месечна база

Графика на щатския пазарен индекс S&P 500 на месечна база

Исторически погледнато от Втората световна война насам всяко вдигане на основната лихва е последвано от краткосрочна корекция и нова вълна оптимизъм в по-дългосрочен аспект. При 13 от 16-те повишения се наблюдава рязка низходяща корекция или мечи пазар през следващите 6 месеца, преди фондовите индекси да тръгнат отново нагоре.

Широкият фондов индекс S&P 500 е губел средно 16% от стойността си при всеки от тези спадове, но по-голямата част от загубите обикновено се е случвала преди вдигането на лихвите. Възможно е и този път тази зависимост да се спази, като спад до около 1 800 пункта, последван от нови повишения изглежда напълно реалистичен сценарий.

Валутната двойка EUR/USD

Графика на валутната двойка EUR/USD на месечна база

Графика на валутната двойка EUR/USD на месечна база

Валутната двойка EUR/USD е един от най-чувствителните инструменти, отразяващи намеренията на Федералният резерв. Подготовката за затягане на монетарната политика на Централната банка на САЩ, както и стимулите от страна на Европейската централна банка доведоха до поскъпване на щатския долар с близо 16% спрямо еврото за последните 9 месеца. Няма причина тази тенденция да не продължи и ако станем свидетели на по-висока лихва в САЩ, може да последва нов спад и тест на нивото при 1.1000 EUR/USD.

Злато

Графика на златото на месечна база

Графика на златото на месечна база

Исторически е доказано, че в такава макроикономическа среда (на повишаващи се лихви в САЩ), златото не се представя толкова добре. При равни други условия, когато реалните лихвени проценти трайно се установят над 2%, инвеститорите преразглеждат инвестиционната си нагласа спрямо златото.

Тенденцията обаче не се обръща за дни или седмици, а са нужни месеци или години. Обикновено промяната на нагласите на инвеститорите спрямо златото изисква дори доста повече време. В този ред на мисли, очаквам консолидацията при жълтия метал да продължи да се развива и през настоящата година.

Пробвайте безплатно и без риск валутна търговия в ELANA MetaTrader

Пробвайте безплатно и без риск търговия със злато чрез различни инструменти в ELANA Global Trader 

С какви инструменти може да се търгува злато