Руската рубла ще продължава да се обезценява и през 2015 г.

Russian ruble
Avatar photo

Никола Илчев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Обезценяването на рублата достигна такива темпове, че макар и за кратко руската валута дори падна спрямо зимбабвийския долар. Това постижение е сериозна причина за притеснения, но и една възможност за инвестиции. Засега преобладава паниката и спекулациите, с които може да се обяснят неистовите движения на валутата и на фондовия пазар в Русия.

Основата на обезценката на рублата може да се търси в дългата серия санкции от страна на Запада след събитията в Крим и Украйна, изтичането на капитали, както и в силния спад на петрола, създаващ рискове за бюджета. Това обаче са само част от факторите и ако погледнем останалите валути на възникващите пазари, подобни разпродажби имаше почти навсякъде – Турция, Индия, Бразилия, а Аржентина на практика обяви фалит. Глобалната икономика се забави, като Европа и Китай са основните разочарования. На този фон, плащанията по външни задължения, каквото Роснефт трябва да направи до дни, е поводът за ускоряването на продажбите на рублата.

През тази седмица Руската централна банка повиши основния лихвен процент до 17%. С този ход трябва да се ограничат възможностите за взимане на рубли на заем, които да се използват в последствие за покупки на чуждестранна валута. В същото време банката осигурява ликвидни средства. Ефектите от политиката може и да успеят да успокоят валутния пазар, но няма да е учудващо, ако се въведат и някакви ограничения върху капиталовите потоци. Резултатът от валутните колебания и мерките за стабилизиране няма как да са добри – икономиката ще влезе в сериозна криза.

В тази връзка централната банка на страната ще се опита да проведе парична политика на таргетиране на инфлацията (по подобие на ФЕД и ЕЦБ) и плаващ валутен курс на рублата през следващите години, която ще позволи на финансовата институция да се съсредоточи върху управлението на лихвените нива.

корелацията между руската рубла и петрола

(Графика на корелацията между руската рубла и петрола)

На графиката ясно се наблюдават историческите стойности при USD/RUB и обратната корелация с цената на лекия суров петрол. От началото на четвъртото тримесечие се влоши способността на банковия сектор да управлява своята ликвидност, в следствие на ограничаване на достъпа до капиталовите пазари на стратегически дружества в чужбина. Това принуди централната банка да се намеси на вътрешния валутен пазар, за да предотврати колапс на системата. В тази връзка бяха проведени интервенции с чуждестранна валута т.е. покупко-продажба на валутни суапове и репо аукциони в USD/RUB. За периода януари-октомври нетната продажба на чужда валута от страна на финансовата институция възлиза на 70.50 млрд. долара.

Несигурността свързана с руската икономика доведе и до голямо изтичане на капитали, което намери израз в нарастване на отрицателното салдо на финансовата сметка на платежния баланс. Според оценки на Руската централна банка тя ще достигне – 128 млрд. долара за 2014 г. По мое мнение лошите пазарни условия в страната ще бъдат последвани от забавяне на разходите на домакинствата на фона на намалени темпове на ръст на реалната работна заплата и слаба инвестиционна дейност. Твърде вероятно е да възникне потребност от свежи пари за кредитните институции, което ще увеличи дела на рефинансиранията. Вследствие на това, националните валутни резерви ще намаляват, докато спекулативният балон ще продължава да се разраства. Всяка една новина за увеличението на цените ще подкрепят ентусиазма на пазарните участници, което психологически ще се разпространява като зараза от човек на човек. Този процес е твърде възможно да създава слухове, които могат да ускорят допълнително инфлацията и да доведат до спираловиден ефект. Вече станахме свидетели на това, но не е ясно дали е достигнат пика в спекулациите срещу рублата и по какъв начин ще се развиват събитията през следващата година.
По-долу са представени два варианта за развитие на руската икономика по оценки на централната банка на страната.

вариант I вариант II
Цена на американския суров петрол 60-80 долара за барел 40-60 долара за барел
БВП + – (0.2%) – (3-4.5%)
ОЛП 17% +11%
Изтичане на капитали (млрд. долара) -128 -152
Инфлация 6-7.5% +8%
Безработица 5-6% 6-7%

И в двата разгледани случая най-силно влияние ще оказва цената на петрола, тъй като енергийните продукти са най-важното перо в експорта и основен източник на приходи в държавната хазна – приблизително 50%. При по-оптимистичния вариант, ако цената на петрола се задържи в диапазона между 60-80 долара за барел, ръстът на БВП ще е близък до 0. Основният лихвен процент ще е около 17%, а изтичанията на капитали под формата на преки чуждестранни и портфейлни инвестиции ще е приблизително 100 млрд. долара, по оценките на Руската централна банка. Заслужава внимание фактът, че тези разчети са правени преди събитията от тази седмица, които свалят до нула вероятността да се развие оптимистичният вариант. Лихвата вече се покачи, а отражението й върху кредитирането ще бъде много негативно. Руската икономика отива към рецесия и инфлация.

Затова вторият сценарий на по-негативно развитие сочи свиване на икономиката с 3-4.5%. Предпоставка за това е цената на петрола – около 40-60 долара за барел. Изтичането на капитали се оценява на нови 40%, а инфлацията инфлацията би трябвало да надхвърли 8%. И при единият, и при другия случай, отливът на капитали ще оказва негативно влияние, водейки до нарастване на спекулациите и въздействайки отрицателно на руската рубла.

Към края на 2015 г. предвиждам зелените пари да са по-скъпи с около 20% в единия и приблизително 45% в другия случай. Накрая бих допълнил, че всеки инвеститор може да се възползва от това чрез платформата ELANA Global Trader, вземайки под внимание резките движения и спекулативните нагласи на пазарните участници. За да се минимизира рискът, е препоръчително да се използват стопове и да се включват посредством лимитирани поръчки при провален тест на ключова подкрепа или съпротива.

Пробвайте безплатно и без риск с демо версията на ELANA Global Trader