Алтернативен вариант за печалба от злато

Avatar photo

Климент Робев

координатор "Финансова грамотност", ЕЛАНА Трейдинг

Възстановяването на глобалната икономика, както и текущите сравнително ниски нива на инфлация, доведоха до съществена корекция в стойността на златото през изминалата 2013 г. Поевтиняването на жълтия метал с близо 29% за 2013 г. всъщност е най-силното годишно понижение за последните 32 години.

Очаквано, най-засегнатият сектор от този спад бе добивният, тъй като представянето на добивните компании до голяма степен зависи от цената на благородните метали.

Допълнително доказателство за подцененото състояние на сектора е регистрираното наличие на съществена обратна корелация между водещите капиталови пазари и борсово-търгувания фонд (GDX:arcx), обуславящ движението на злато-добивните и сребърно-добивните компании.

Текущата ситуация доведе до обезценяването на множество качествени дружества от този сектор, притежаващи стабилен фундамент и доказал се управленски екип.

Корелация между щатския индекс S&P 500 u борсово-търгувания фонд GDX (Източник: ELANA Global Trader)

Корелация между щатския индекс S&P 500 u борсово-търгувания фонд GDX (Източник: ELANA Global Trader)

В тази връзка в случай, че сме с бичи нагласи по отношение на благородните метали в дългосрочен аспект, инвестирайки в най-качествените и същевременно подценени дружества се явява удачен и сравнително ниско рисков вариант за реализирането на висока доходност в идните месеци.

Очаквания за цената на златото

От гледна на техническия анализ става ясно, че са налице немалко сигнали, даващи информация за регистрирането на края на корективното движение на златото спрямо щатския долар. Така, след като цената усети силната подкрепа на нивото при 1 200.0 долара за тройунция, последва известно възстановяване на благородния метал. Това бе съпроводено и с регистрирането на пробив на оформилия се низходящ ценови канал на дневна графика.

Възможно е в идните дни да станем свидетели на известна корекция, но като цяло това са сигнали, които дават силна индикация за начало на евентуален нов бичи пазар при жълтия метал.

Текущият фундамент на пазарите също подкрепя развитие на подобен сценарий. На първото си заседание, новият председател на ФЕД Джанет Йелън увери пазарните участници в запазването на текущата парична политика, а както е известно в последните години цените на благородните метали до голяма степен се определят от намеренията на централните банкери отвъд океана.

Графика на златото, спрямо щатския долар (Източник: ELANA Global Trader)

Графика на златото, спрямо щатския долар (Източник: ELANA Global Trader)

 

Графика на златото, спрямо щатския долар (Източник: ELANA Global Trader)

Графика на златото, спрямо щатския долар (Източник: ELANA Global Trader)

Две добивни компании на фокус

Нека разгледаме някои от най-стойностните и същевременно подценени компании от металодобивния сектор, които в случай, че благородните метали възстановят своите позиции, имат потенциал да ни донесат трицифрена доходност в идните месеци.

Allied Nevada Gold Corp. (ANV:xase) е американска компания, която беляза много съществен спад на своите акции през последните месеци. Компанията разполага с потенциални залежи в размер на 18 млн. тройунции злато и 700 млн. тройунции сребро. Към момента произвежда приблизително 225 хил. тройунции злато и 1.5 млн. тройунции сребро за едногодишен период, като същевременно производствените разходи възлизат на 800 долара за тройунция злато и 12 долара за тройунция сребро. Съществено предимство на Allied Nevada Gold Corp. е наличието на силен мениджмънт и липса на политически и демографски риск, тъй като мините са й позиционирани в САЩ и по специално в щата Невада.

Графика на Allied Nevada Gold Corp. (Източник: ELANA Global Trader)

Графика на Allied Nevada Gold Corp. (Източник: ELANA Global Trader)


Silver Standard Resources Inc. (SSRI:xnas)
също е американска  компания, чиито ценни книжа белязаха понижение от 87.5% от средата на 2011 година до наши дни. Дружеството разполага с потенциални залежи в размер на  3.6 млн. злато и 1.550 млрд. сребро. Основен предмет на дейност на компанията е добив на сребро, като годишното производство възлиза приблизително на 8.5 млн. тройунции, а производствените разходи са в размер на 18 долара за тройунция. Мините на дружеството са разположени предимно на територията на САЩ, Канада и Мексико. В допълнение, през последния месец Silver Standard Resources Inc. подписа споразумение за покупката на златна мина на стойност 275 млн. долара.

Графика на Silver Standard Resources Inc. (Източник: ELANA Global Trader)

Графика на Silver Standard Resources Inc. (Източник: ELANA Global Trader)

Изповядвайки простата максима на много успешни инвеститори, а именно: “Купувай, когато е евтино, и продавай, когато е скъпо”, може би виждаме един удачен момент за умерени капиталовложения в добивни компании в търсенето на висока доходност през идните месеци.

Прогнози 2014 на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo Bank за акции, злато, щатски долар и петрол

Пробвай безплатно и без риск търговия с акции на добивни компании или със злато с различни инструменти с ELANA Global Trader

Как може да се търгува злато