Най-печелившите акции на компании, раздали дивиденти през 2013

Нюйоркска фондова борса
Avatar photo

Климент Робев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Изминалата 2013 година завърши с ръстове на основните световни борсови индекси, оказвайки се благоприятна за инвеститорите, търгуващи с акции.

На този фон, водещите американски индекси белязаха нови рекордни стойности, заличавайки напълно съществените спадове, регистрирани през 2008 г. Признаците за възстановяване на американската икономика – регистрираният спад на безработицата в съчетание със силните корпоративните резултати на водещите щатски компании създадоха необходимите предпоставки за повишения оптимизъм на капиталовите пазари. Разбира се, до голяма степен това се дължеше и на стимулиращите действия от страна на Федералния резерв, който едва в края на годината понижи минимално размера на провежданите количествени улеснения.

Настоящата 2014-та г. вероятно ще бъде белязана с нова порция съмнения относно евентуално по-съществено затягане на провежданата монетарна политика от страна на Централната банка на САЩ, което крие предпоставки за превес на мечите настроения на капиталовите пазари в обозримо бъдеще.

Така че поглед назад и поуки от миналата година могат да помогнат на инвеститорите в акции да завършат доволни и 2014 г.

Дивидентните компании с най-добро представяне за 2013 г.

Както знаем, инвеститорите в акции печелят от една страна от редовните дивиденти на компаниите, когато дават такива, и от възможността да купят акцията на по-ниска цена, за да я продадат на по-висока при добро представяне.

В кризисни моменти акциите на стабилните компании, раздаващи дивидент, се представят значително по-добре от останалите дружества, които основно разчитат на силен растеж и резултати над средните за пазара.

В таблицата е направен подбор на компании, които редовно предлагат дивидент на инвеститорите си, имат пазарна капитализация над 10 млрд. долара и са със силно представяне на борсата през 2013 г. Това е списъкът с най-печелившите акции на компании с дивиденти.

Тикер

Компания

Борса

Представяне за 2013г.

Годишен дивидент на акция

Дивидентна доходност, спрямо цената на отваряне за 2013г.

ETP:xnys

Energy Transfer Partners

New York Stock Exchange

21.9%

USD 3.62

7.97%

TEF:xnys

Telefonica, S.A.

New York Stock Exchange

17.9%

USD 0.94

6.95%

MO:xnys

Altria Group Inc.

New York Stock Exchange

16.28%

USD 1.92

5.91%

RAI:xnys

Reynolds American Inc.

New York Stock Exchange

14.30%

USD 2.52

6.16%

NGG:xnys

National Grid plc

New York Stock Exchange

12.72%

USD 2.32

4.15%

SDRL:xnys

SeaDrill Ltd.

New York Stock Exchange

9.15%

USD 3.80

10.13%

SAN:xnys

Banco-Santander

New York Stock Exchange

6.53%

USD 0.64

7.78%

* Всички компании са с пазарна капитализация над 10 млрд. долара. Филтрирани в „Анализатор на акции“ в ELANA Global Trader.

Топ 3 печеливши дивидентните компании

Ще разгледаме първите три най-печеливши дивидентно-ориентирани компании, за да разберем защо тези дружества са привлекли интереса на инвеститорите, търсещи стабилен пасивен доход.

Номер 1: Energy Transfer Partners (ETP:xnys)

Energy Transfer Partners е американска компания, основана през 2002 година в град Далас, занимаваща се с производство, транспортиране и съхранение на природен газ на територията на САЩ. Дружеството изплаща дивидент от 1996 година, като към момента годишните раздавани средства към инвеститорите са в размер на 3,62 долара за акция на равни тримесечни вноски. Средната пасивна доходност от дружеството за последните пет години е 6,10%, като важна особеност е, че за последните 16 години раздаваният дивидент бележи непрекъснато повишение. Акциите на компанията се търгуват на Нюйоркската фондова борса и са се повишили с 21.9% за 2013 г.

*Графика на ценните книжа на Energy Transfer Partners (ETP:xnys)

*Графика на ценните книжа на Energy Transfer Partners (ETP:xnys)

Номер 2: Telefonica, S.A. (TEF:xnys)

Telefonica, S.A. е испанска телекомуникационна компания и е един от световните лидери в своя бранш. Компанията е петият най-голям мобилен оператор в света, извършвайки своята дейност предимно на територията на Европа, Латинска Америка, Северна Америка и Азия. Основана е през 1924 година, като към момента за нея работят около 272 хил. души. Инвеститорите на компанията получават дивидент от 1990 година насам, като средната дивидентна доходност за последните пет години е в размер на 8.6%. За 2013 г. Акциите на компанията са се повишили с 17.9%.

*Графика на ценните книжа на Telefonica, S.A. (TEF:xnys)

*Графика на ценните книжа на Telefonica, S.A. (TEF:xnys)

Номер 3: Altria Group Inc. (MO:xnys)

Altria Group Inc. е американска компания, създадена през 1919 година и имаща предмет на дейност – производство и продажба на цигари и вина по целия свят. Собственост на компанията е една от най-известните марки цигари – „Marlboro”. Причина за силното представяне на дружеството през изминалата година бяха подобряващите се финансови показатели, а именно нарастващите приходи и устойчивият размер на нетната печалба. Altria Group Inc. е с ясна и предвидима дивидентна насоченост.

Важно е да се уточни, че компанията раздава дивиденти от 1928 година, като средната годишна дивидентна доходност за последните пет години е 5.7%. Обичайна практика е ръководството на дружеството да приема решения за увеличаване на раздавания дивидент, като за последните три години средният темп на неговия ръст е в размер на 8.2%. Книжата на Altria Group Inc. са се повишили с 16.28% през изминалата година.

*Графика на ценните книжа на Altria Group Inc. (MO:xnys)

*Графика на ценните книжа на Altria Group Inc. (MO:xnys)

Данните на най-печелившите дивидентни компании за 2013 г. ясно показват, че при текущото състояние на финансовите пазари, една диверсификация на портфейла от традиционни спестовни продукти чрез добавяне на акции с добра дивидентна доходност изглежда удачен вариант. От една страна, бихте могли да защитите позицията си от инфлация, чрез изплащания дивидент, a от друга – при евентуална корекция на пазарите, дивидентните акции не биха донесли резки спадове така, както се случва с акциите на растежа.

Как се подбират лесно акции по данните за историческите им резултати

От особено значение за отсяването на качествените дивидентно-ориентирани компании е да се направи адекватна оценка на финансовата стабилност на дружествата. Безценен помощник в това отношение са специализираните приложения за подбор на акции, в които можете да сравнявате всякакви данни за компаниите. Такъв инструмент е нововъведението в платформата ELANA Global Trader, с което тя вече е оборудвана с всичко необходимо за лесна търговия с акции – пакет от модули „Анализатор на акции“. С него можете да филтрирате над 19 000 акции и 8800 договори за разлика върху акции на над 30 борси в света – и това по над 250 показателя.

Вижте подробно за търговия с акции на globaltrader.elana.net