Корпоративните отчети – бавно връщане към растежа

Корпоративни отчети
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Последната седмица на октомври преминава под знака на корпоративните отчети за третото тримесечие, които меко казано не са способни да развълнуват дългосрочния българския инвеститор.

За мениджърите на чуждестранните фондове тези данни са част от прогнозен модел, от изпълнението на който ще зависи дали ще редуцират позициите си в конкретната българска акция.

За присъствие на спекуланти на пазар, където няма къси продажби, а спредовете са по-големи от седмичните изменения на цените, няма смисъл да се говори.

Икономическият растеж привлича чуждите капитали, но стабилността и предсказуемостта са факторите, които ги задържат тук.

Растежът на икономиката не е нещо, с което България ще може да се похвали в близките две години. Прогнозите за 2014 г. не надхвърлят 2%, като се разчита на възстановяване на износа в по-голяма степен от вътрешното търсене. Добрата новина е, че потреблението се подценява като фактор за растеж. Доказателство е развитието на електронната търговия, а ръстът в куриерските услуги е и индикатор за съвземане на вътрешното търсене, доходите и икономиката.

Спиди, единствената куриерска компания на борсата, отчете 21% повишение на приходите си за първите девет месеца на годината. Вярно е, че дружеството успява да се справи значително по-добре от икономиката и сектора през последните години. Компаниите от този сектор обичайно са изпреварващият индикатор за развитие и подсказват на инвеститорите какво и как се случва в икономиката.

Няколко български компании оповестяват всеки месец своите резултати и на практика не са изненада за инвеститорите. На графиката са представени три от тях. Монбат и М+С Хидравлик имат близки темпове на растеж за третото тримесечие, като това е съществено подобрение спрямо средното за последните две години. И двете дружества реализират почти цялата си продукция в чужбина и показват, че външните пазари за българската индустрия се подобряват.

Сравнение между Софарма Трейдинг, М+С Хидравлик и Монбат на база печалба и приходи

Сравнение между Софарма Трейдинг, М+С Хидравлик и Монбат на база печалба и приходи

Софарма Трейдинг е точно обратният случай. Компанията работи на вътрешния пазар на лекарства, като доставя и значителни количества на болниците. Това е изключително трудна среда за развитие, но дружеството отчита сериозен ръст и разширява присъствието си на пазара, включително и с нови ниши.

С постигнатите резултати тези компании се търгуват съответно на съотношения цена/печалба от 13 за Монбат, 10 за М+С Хидравлик и 8 за Софарма Трейдинг. Тези стойности не са ниски, за да привлекат спекулативния интерес. Ключовият момент при тях е началото на период на добър растеж на приходите и печалбите.

Неохим публикува в понеделник неконсолидирания си отчет за третото тримесечие. При включване на резултатите на дъщерни дружества почти няма изменение. Третото тримесечие обаче не е представително за компанията поради сезонното спиране на мощностите и ниските продажби. Търсенето през тази година, особено от земеделските производители у нас, е слабо и вероятно това ще се пренесе през следващата година.

При Албена сезонността е точно обратна – най-значимо е третото тримесечие на годината, когато се реализират и печалбите от основна дейност. През миналата година имаше спад на приходите, но той беше следствие на значителния растеж спрямо 2011 г. Очакваме по-нисък ръст спрямо 2007-2008 г., когато приходите през сезона се покачваха с около 10% годишно. Прогнозите в сектора са между 5 и 10% ръст на посещенията и приходите тази година. При най-консервативната прогноза продажбите на Албена трябва да са 75.5 млн. лв. през тримесечието и 99 млн. лв. от началото на годината. Поради липсата на инфлационен натиск очакваме леко подобрение на нормата на печалба и 36.3 млн. лв. за тримесечието и 23.8 млн. лв. от началото на годината.

Консолидираният отчет на Булгартабак холдинг ще покаже какво е развитието на компанията, като преди делистването на предприятията в София и Благоевград беше по-лесно да се проследи сектора още на неконсолидирана база. Резултатите на холдинга през последната година показват лек ръст на приходите. Печалбата е много динамична на годишна база, благодарение на някои еднократни събития като разходите за обезценка на активи. Ако няма отново такива разходи, очакваме Булгартабак да отчете намаление на разходите за материали като процент от приходите и да подобри печалбата си за периода. В този случай приходите за 9-те месеца ще са около 400 млн. лв. при печалба от 55 млн. лв., а акцията ще се търгува на Р/Е от 7.7.

По-трудни за прогнозиране са диверсифицираните холдинги – Химимпорт и Еврохолд България. Печалбата на Химимпорт падна през първото тримесечие, като очакваме финансовият резултат на дружеството през третото тримесечие да бъде в диапазона от 30 до 35 млн. лв., което означава около 90 млн. лв. от началото на годината. Обичайно Еврохолд отчита увеличение на разходите си през четвъртото тримесечие, но през тази година имаше известни проблеми със застрахователната дейност в Румъния през август. Предстои да видим до каква степен това ще се отрази върху печалбата, но този месец не се характеризира със значителни застрахователни приходи, така че не очакваме съществен ефект.

Банките стават все по-интересни за инвеститорите в очакване на намаление на разходите за обезценка и увеличение на печалбите. Другият ключов момент за подобрение на финансовия резултат е намалението на лихвените проценти по депозитите – процес, който вече трябва да се усети. Корпоративна търговска банка оповести неконсолидирания си отчет, но банката поддържа политика на високи лихви по депозитите и не е представителна за тенденцията. ПИБ, например, запазва нивото на нетния си лихвен марж през първата половина на тази година и резултатът й също зависи в голяма степен от обезценките. Очакваме слабо подобрение в приходите и разходите от лихви, както и от такси и комисиони. При запазване на нивото на обезценките и другите разходи, банката ще реализира печалба около 15 млн. лв. за тримесечието. Резултатът за последните 12 месеца в такъв случай ще отговаря на Р/Е от 5.5.

Централна кооперативна банка отчита по-ниски приходи от лихви, въпреки същественото увеличение на активите си. Положителна новина е намалението на лихвените разходи, но лихвеният марж намалява и от това няма възможност за подобрение на финансовия резултат. Ако тенденцията се запази, печалбата на ЦКБ няма да се отличи от обичайните 2-3 млн. лв. през тримесечието.

В обобщение може да се каже, че третото тримесечие няма да донесе съществено подобрение в корпоративните резултати на повечето български компании на борсата. Индустриалните акции ще се представят по-добре и при някои ще се затвърди възстановяването на пазарите им, и възможностите за подобрение на нормата на печалба. Банките е рано да покажат съживяването в икономиката под формата на подобрение на кредитните портфейли, но те са стабилни и може да очакваме по-скоро позитивни изненади.

 

Участвайте в „Да поговорим за Българска фондова борса“ – безплатни консултации за инвестиции на БФБ от брокерите и анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг.

Пробвай безплатно демо в ELANA BG Trader.