Нов етап за Българска фондова борса

BSE
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Новите емисии на БФБ имат най-важен принос за развитието на капиталовия пазар. През последната една година вниманието беше насочено към приватизацията на двете електроразпределителни дружества. Те успяха да съживят Българска фондова борса, макар и за кратко, давайки на инвеститорите един нов сектор. Разликата между появата на нова акция на пазара спрямо утвърдените и познати компании се крие в предизвикателството да се хване вълната на новата и интересна позиция. Такива обаче има все по-рядко и понякога остават незабелязани, както в случая на куриерската компания Спиди по времето на приватизацията на двете ЕРП-та. За съжаление, компания, която има намерения да стане публична, не е обичайно явление за борсата ни, където ликвидацията и делистването ще се окажат определящите фактори за 2013 г.

През последната една година има няколко емисии акции, които бяха регистрирани на фондовата борса. Като изключим приватизацията на ЕРП-тата, общо четири компании, тъй като те са разделени според нормативните изисквания на по-две дружества, остават още шест нови емисии от първи юни 2012 г. досега. С три от тях няма нищо една сделка в озадачаващата им история като публични дружества. Вероятно и не се търси такъв ефект. Малък оборот има с книжата на Тексим Банк, където беше осъществено увеличение на капитала преди листването и от които може да очакваме интересни новини в бъдеще. Засега позицията е извън вниманието на пазара. Най-висок оборот след листването си отчетоха книжата на Синтетика АД. Дружеството притежава дялове в две публични компании – Формопласт и Етропал. Общото между тях е основно в прехвърлянето на пакети между акционери без участието на голямата част от пазара. При Синтетика имаше блокови сделки и оповестявания за промяна на дяловете от големи акционери, което създава усещането, че не се търси по-широка база от инвеститори.

На практика единствената компания през последната една година, която излезе на борсата с твърдото убеждение да бъде достъпна и ликвидна акция, е куриерската компания Спиди. Публичното предлагане в края на миналата година не успя да постигне това поради ред причини. Първата е, че съвпадна с приватизацията на Енерго-Про и ЧЕЗ. Вниманието на инвеститорите беше насочено към големите сделки и Спиди остана в сянката им. И втората важна причина е в оценката на акцията. При ниските коефициенти за оценка на ЕРП-тата се оказа невъзможна задача да се пласират книжата на фирма с Р/Е от 10, особено при липсата й на история и разпознаваемост сред инвеститорите.

Какво се промени от тогава и дали този изолиран случай на публично предлагане не е знак за нов етап на развитие на борсата? За половин година БФБ, измерена чрез SOFIX, е близо 30% нагоре, а за една година повишението е с внушителните 50%. Апетитът към риск е по-висок и акциите на компания като Спиди вече се търсят повече в сравнение с ноември миналата година. Условията за сравнение обаче не са еднакви. Компанията от листването си досега публикува два отчета, като през първото тримесечие показва над 20% повишение на приходите си и с подобрените резултати вече е по-атрактивна. Освен това раздаде дивидент и направи сток сплит, с което да подобри ликвидността си в дългосрочен план.

За оптимиста, този случай е показателен за подобрената пазарна среда. Той е сигнал и за бъдещите нови емитенти на БФБ, подсказвайки вариант за увеличение на фрий-флоута с постоянни продажби от мажоритарния собственик. При набиране на нов капитал обаче тази формула не е приложима, но наличието на история като публична компания е значителен плюс. Вероятно такава е и целта на акционерите на Тексим Банк – първо да се покажат резултатите, а след това да се търси финансиране и ликвидна търговия.

Песимистът вероятно се фокусира върху оценката на една акция в момента на предлагането й. Коефициент цена/печалба около 10 не е наистина привлекателна стойност при текущия пазар. Особено за нова компания, която трябва да се конкурира с утвърдени дружества с история на печалбите си и на разпределен дивидент. Освен ако растежът на печалбите не е значителен. При растеж на финансовия резултат с 20% през следващите години, тогава коефициентът PEG (съпоставящ Р/Е с прогнозния темп на нарастване на печалбата) е значително под 1 и прави една компания атрактивна. Малко български дружества влизат в тази категория, защото прогнозирането на резултатите им се оказва много трудно.

speedy_stock_monthly_turnover

 

Повишеният интерес към акциите на Спиди е доказателство за подобрената пазарна среда в сравнение с края на миналата година, когато стартира търговията по тази позиция. Политическата несигурност хвърля тежка сянка върху капиталовия пазар в момента, но разпродажби почти нямаше. Инвеститорите са склонни да задържат равнището на вложенията си, въпреки рисковете. И вероятно е време да очакваме още някоя нова публична компания, която да има намерения да се превърне в ликвидно и търгувано дружество.

Подробен анализ на Спиди АД