Вълнова теория на Елиът: Откриване на ниско рискови ситуации

Avatar photo

Климент Робев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Едно от основните предимства на  Вълновата теория на Елиът е, че ни дава важна информация за това в коя фаза на тренда се намираме. Прилагайки я, ние разполагаме с ориентир, който ни помага да откриваме най-ниско рисковите нива за влизане на пазара, а именно след края на развитието на корективните вълни. Тоест в началото на вълна 3 и в по-малка степен в началния стадий на развитие на вълна 5.

 ew1-1

За да сме способни правилно да откроим тези нива е необходимо да разполагаме със съответните знания и умения, за да определим кога е настъпил края на корекцията и кога започва развитието си новата импулсивна вълна.

Ето защо, тема на настоящия материал ще са именно корективните формации. Корекциите представляват странични или обратни на основния тренд движения, състоящи се от три, пет, а в някои случаи и над пет вълни. Нека разгледаме по-детайлно кои са основните корективни движения, според Вълновата теория и как да ги разпознаваме и различаваме:

Зигзаг корекция

-Брой на вълните: 3
-Структура на вълните: 5 вълни за А, 3 вълни за В, 5 вълни за С.
-Движи се в посока обратна на текущия тренд.

ew3

 

 

Равнинни корекции

– Брой на вълните: 3
– Структура на вълните: 3 вълни за А, 3 вълни зa В, 5 вълни за С.
– По своята форма, равнините корекции биват три вида, като е важно да се отбележи, че всяка една от тях се характеризира с еднакъв брой и структура на вълните, съставящи я.

ew4

Триъгълници

– Брой на вълните: 5
– Структура на вълните: 3 вълни за А, 3 вълни за В, 3 вълни за С, 3 вълни за D, 3 вълни за Е.
– В зависимост от своята форма, различаваме два вида триъгълници:

– Стесняващи се

ew5

Както се вижда от графиките и трите вида триъгълници се характеризират с еднакъв брой на вълните и една и съща структура. Единствената разлика помежду им е, че възходящият триъгълник се развива при възходящ тренд, низходящият при низходящ тренд, а симетричният може да се оформи без значение от посоката на движение на цената.

         – Разширяващи се

ew6

За тази формация е характерно, че вълните правят по-високи върхове и по-ниски дъна от предходните.

Известни са и редица комплексни корективни формации. Те са съставени от две или от три от горепосочените корективни движения, свързани помежду си, чрез междинна вълна. Най-често срещаните комплексни корекции са:

Двоен зигзаг

-Брой на вълните: 3
-Структура на вълните: 3 вълни за W, 3 вълни за X, 3 вълни за Y.
Както става известно от самото име на конфигурацията, тя се състои от две зигзаг формации, свързани помежду си, чрез вълна Х.

ew7

Троен Зигзаг

Тази комплексна корективна формация се характеризира с три зигзага, свързани помежду си, чрез две междинни X вълни.

ew8

След като вече сме наясно как  да разпознаваме основните видове корекции, е важно да знаем и най-често срещаните пропорции между тях и предхождащите ги импулсивните вълни (виж графика 1):

– Обикновено вълна 2 е дълбока корекция, коригирайки над 50% от импулсниваната вълна 1. Възможно е тя да доведе и до много дълбока корекция (над 90%), но никога нейният размер не бива да превишава размера на вълна 1 от същия вълнови порядък. При подобни дълбоки корекции се формират познатите ни от конвенциалния технически анализ формаци: “Двоен връх” или “Двойно дъно”.
– В повечето случай, вълна 4 бива сравнително плитка корекция, ненадвишавайки 50% от размера на третите вълни.

Любопитна закономерност е, че в почти винаги ако вълна 2 е един тип корекция, то вълна 4 е корективна формация от друг тип. Тоест ако втората вълна е оформила зигзаг корекция, вълна 4 най-вероятно ще бъде представена като триъгълник или равнинна корекция.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader